Afirmace pro 41. týden 2013

07.10.2013 18:20

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

7.10. - 13.10. 2013 - 41. týden 2013

 

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - Poustevník, Hvězda, dvojka mečů

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Poustevník -  touha po plodné samotě pro vnitřní rozjímání, nezávislost ducha a přísné oddělení se od světskosti, odříkání, jednoznačné upřednostnění upřímnosti ke světlu - vnitřnímu vedení (zde například: energie samotného Bhagavána - nikoliv jako hledajícího, ale toho, kdo trvale zbaven pout egoismu přebývá ve vnitřní samotě a jehož život je zcela nezištnou a naprosto obětavou službou druhým i Bohu současně, v dokonalé souhře; dílem energie Mádhavy - jeho služba ášramu a Bhagavánovi, jimiž se vzdal světskosti atp.) 

 

Hvězda - je symbolen vzkříšení naděje a důvěry v Prozřetelnost, Božskou Jednotu, v Nebe - a také je může představovat (zde například: Džňáni - Satguru - Bhagavan jako představitel symbolů listu, který dával Mádhavovi stálou možnost k obnově jeho postoje - zvolit návrat atp.)

 

Dvojka mečů - značí hluboké vnitřní pochybnosti a nevíru, sílu protikladných postojů se snahou je řešit pouze myslí - potlačením citů a pocitů (zde například: neutuchající neklid sloužícího Mádhavy, opakované pochybnosti o jeho pobytu v ášramu - opakované návraty a odchody atp.)

 

 

Výňatek z knihy - N. Balaráma Reddy: „Mé vzpomínky“,

v překladu Ivo Riese, str. 79-80.

 

Celý Bhagavánův život by jednoduše obětí světu. Vše, co dělal, dělal pouze pro druhé. Posvátné spisy říkají, že džňánin nemá žádnou vlastní vůli a cokoliv činí, je podněcováno Íšvarou, tedy Bohem. Bhagaván věděl, že sociální služba může ulevit utrpení jen přechodně a do jisté míry. Také věděl, že lidé, kterým bylo pomoženo, jednou opět propadnou strasti, nejen později v tomto životě, ale i v životech dalších. Maháriši  se narodil, aby odstranil veškeré utrpení, aby naprosto uhasil příčinu veškerého utrpení. Chtěl nás osvobodit od veškeré mylné víry, že jsme pomíjivá těla, myls a ego. Proto nám dal metodu sebedotazování, ukázal nám, jak ji praktikovat, a hledající efektivně léčil silou své přítomnosti a milosti. Ale i když nás toto vše učil, i tak existovalo mnoho lidí, kteří za ním přicházeli, nějakou dobu zůstali a potom sešli z cesty. Takový byl i případ oddaného Bhagavánova sloužícího Madhavy.

Ten pracoval v ášramu po dobu asi deseti let, většinu z toho pečoval o Bhagavána jako jeho osobní ošetřovatel. Najednou z ničeho nic začal být neklidný, možná měl pocit, že si potřebuje odpočinout někde mimo ášram. Tehdy přišel za mnou a požádal mne, zda bych mu nepřispěl na jízdenku do ášramu Jógiho Ramiaha v Andhra Pradéši. Až do tohoto okamžiku byl Madhava považován za příkladného stoupence. Všichni oceňovali jeho ctnosti, jako byly spolehlivost, oddanost a služba Bhagavánovi. Tak i já jsem byl poněkud překvapen, když mi řekl, že chce opustit ášram. Zeptal jsem se ho, co jeho plánům říkají Bhagaván a Činnasvámí. Řekl, že je oba schvalují. Až později jsem zjistil, že tomu tak nebylo. Bhagaván mu doporučil, aby jednoduše na nějakou dobu přestal pracovat, dál se v ášramu stravoval a odpočíval, zbaven všech úkolů. Ale on Bhagavánovy rady neuposlechl, a následkem toho musel trpět.

Madhava opustil ášram, jak plánoval, ale po krátké době se zase vrátil. V tu dobu byly již jeho povinnosti Bhagavánova sloužícího předány někomu jinému. V důsledku toho neměl po svém návratu co dělat a často jsem ho vídával, jak sedí v Bhagavánově hale. Jeho neklid však přetrvával a krátce na to opustil ášram znovu. Když se opět vrátil, měl na sobě oranžové roucho, což znamenalo, že se z něj stal sanjásin. Ale pořád byl nevyrovnaný a opět odešel.

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode