Afirmace pro 41. týden 2014

07.10.2014 23:43

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

6.10. – 12.10. 2014 - 41. týden 2014

 

Archandělská karta č. 5   -  RAFAEL

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Rafael –  je poslem a zprostředkovatelem uvědomění energie, která odpovídá významu jeho jména: „Bůh léčí“ (zelená barva - tón srdce a uzdravování -  Rafaela). Jeho vliv postihuje všechny úrovně bytostí – takové uzdravení probíhá nejen na těle, ale i na duši a na Duchu. Postihuje tedy i ty nejvnitřnější příčiny onemocnění (které je jinými slovy vždy nějaké zranění duše a bolest z pociťovaného odtržení od Zdroje Vesmírné Lásky - "Já" ) a umožňuje integrovat do života principy sebeléčení, čímž nastoluje prapůvodní harmonii s Boží láskou – a tedy automaticky i zdraví. Takové uzdravení může být trvalé. Rafael je současně archandělem  všech, kteří mají potenciál a chtějí léčit ostatní, čímž se sami dále rozvíjejí. Setkávání při tomto léčení často znovuspojuje rodiny duší, lidí se zvláštním posláním a spřízněností, kteří si v procesu léčení i sebeléčení stále jasněji uvědomují své úkoly, nutný růst (někdy je to právě on, kterému vědomě či podvědomě vzdorujeme a pak cítíme nejrůznější bolest) a pole působnosti. Rozvíjejí tím také svou vyšší intuici -  jasnozřivost, jemnocit atp. (provázanost se šestou čakrou - královská modř Rafaela). Spoluvytvářejí pak soubory informací o tom, s čím přesně která nemoc souvisí a jak změnit tyto její příčiny správným životem. Krom těch, kteří dosáhli Osvícení v pravém slova smyslu, a kteří někdy mohou své vlastní tělo vystavit přílišnému tlaku (víceméně a někdy i zcela) dobrovolným nasbíráním zátěže od druhých (byť i to je v souladu s karmou jejich těla; oni ale již tělem principiálně nejsou, neboť jej svým Vědomím trvale překročili, jako všechnu dualitu - není to tedy jejich karma, žádnou mít již zákonitě nemohou ) – je vždy zakotvena příčina bolesti v každém pacientovi. Je proto na něm, statečně a nesmlouvavě se očistit  na všech úrovních a žít nakonec vědomě v nekonečném bodě Jednoty, v Srdci (vyšším "Já") – teprve pak pro něj nebude žádného utrpení.

 

 

„Myslíte si, že vám vaše zdraví nedovoluje meditovat.

Tato obava by měla být vystopována ke svému původu.

Jejím původem je klamná identifikace těla s Já.

Nejde o nemoc Já, ale o chorobu těla.

Tělo vám však neříká, že je zachváceno nemocí.

Říkáte to vy.

Proč?

Protože jste se nesprávně ztotožnil s tělem.

Buďte tím, čím skutečně jste.

K depresi není důvod.“

 

 

Bhagavan Sri Ramana Maharshi

 

 

Jediné fyzické změny, které kdy (Šrí Ramana Maháriši) požehnal, byly změny dietní.

Uznával všeobecně sdílenou hindskou teorii diety, jež prohlašuje, že typ potravy,

kterou člověk přijímá, ovlivňuje kvantitu a kvalitu jeho myšlenek a doporučoval mírné

přijímání vegetářské stravy, jakožto nanejvýš užitečnou pomoc pro spirituální praxi.

Hindská dietní teorie, kterou Šrí Ramana schvaloval, klasifikuje různé potraviny

podle mentálních stavů, které vyvolávají:

1) Sattva (čistota nebo harmonie). Za sattvické potraviny jsou považovány

mléčné výrobky, ovoce, zelenina a obilniny. Dieta, sestavená převážně z těchto

produktů, pomáhá duchovním aspirantům docílit klidné, tiché mysli.

2) Radžas (aktivita). Radžastická potrava zahrnuje maso, ryby a pálivou kořeněnou potravu, 

jako jsou například chilli papriky, cibule a česnek. Přijímání této

potravy má za následek příliš aktivní mysl.

3) Tamas (netečnost). Potraviny shnilé, okoralé nebo prošlé fermentačním

procesem (například alkohol), jsou považovány za tamasické. Pojídání těchto

potravin vede k apatii, k letargickým stavům mysli, bránícím jasnému a rozhodnému

myšlení.

 

 

Pozn. Sám Ramana někdy jedl například cibuli, česnek - etika jídla (tzn. základní principy neubližování druhým tvorům, zde tedy zabíjení za účelem pojídání masa; chtít zdraví, štěstí a dokonalost na kterékoliv úrovni a přitom žít z utrpení a smrti druhých tvorů, odporuje i běžné logice, natož pak hlubokému citu opravdových aspirantů) byla považována za nesrovnatelně vyšší, zásadnější důvod k rozčlenění druhů potravy, než uvádí klasický hinduistický způsob.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode