Afirmace pro 42. týden 2013

14.10.2013 13:17

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

14.10. - 20.10. 2013 - 42. týden 2013

 

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - Vůz, pětka pohárů, Hvězda

 

 

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

 

Vůz - počátek všech cest, vůle, odvaha k vzepětí všech sil, ale i riziko jejich přecenění a špatného ovládání, někdy proto i symbol samotného ega (zde například: všechny cesty vnitřní i vnější v rozhovoru; vůle ke spirituálnímu pokroku a nutnost sebekontroly při něm, pro neustálé vzdouvání se egoismu atp.)

 

Pětka pohárů - duševní bolest, starosti a trápení (i následkem lehkovážnosti), rozloučení, domnělá ztráta - ale i podpora zvenčí a od přátel (zde například: starosti o neschopnost držte se átmanu i díky vlastnímu rozptylování mysli; loučení se s Tiruvannamalai, nutnost neradostného odjezdu z Indie do Evropy, odchodu z "venkova" do města atp. )

 

Hvězda - je symbolen vzkříšení naděje a důvěry v Prozřetelnost, Božskou Jednotu, v Nebe - a také je může představovat (zde například: Džňáni - Satguru - Bhagavan i samotný Átman jako představitel symbolů listu, zde v podobě svámiho jako Učitele, dávajícího rady vzbuzující opakovanou a neutuchající naději na spirituální pokrok tazatele atp.)

 

 

 

Výňatek z knihy "Život podle Bhagavána" od Davida Godmana v překladu Rudolfa Skarnitzla (Anamalai svámí vzpomíná na Bhagavana Šri Ramanu Mahárišiho, jeho učení a ášram tak, jak zde probíhal každodenní život a odpovídá na dotazy hledajících zcela striktně v duchu Bhagavánova učení), str.305 - 307:

 

 

Annamalai svámí: Z milosti Bhagavána jsem se moc nestýkal se světskými lidmi. Když lidé přicházejí na návštěvu, pak sedí a poslouchají to, co jim sděluji. Když se zajímají o Bhagavána a jeho učení, mohou chvíli zůstat. Pokud se nezajímají, prostě odcházejí. Sem nepřichází mnoho lidí. Několik pravidelných návštěvníků a jeden nebo dva noví lidé za týden. Když tito přijdou, pak hovoříme o Bhagavánovi a jeho učení, ne o tom, co se děje ve světě. Po více než čtyřicet let se o tom, co se děje ve světě nezajímám. Ani nevím, co se děje v Tiruvannamalai.

Otázka: Opustil jste někdy během té doby Palakottu?

Annamalai svámí: Když byl Bhagaván ještě naživu, chodil jsem na vrchol hory a často navštěvoval Skandášram. Také ve třicátých letech jsem dosti často prováděl giri pradakšinu, ale vracel jsem se přes Pačaiamman Koil a Skandášram, abych se vyhnul nutnosti projít městem. Nebyl jsem ani ve velkém chrámu ve městě. V posledních letech jsem se omezil na Palakottu a na příležitostné procházky po hoře.

Poprvé jsem přišel do Šrí Ramanášramu v roce 1928. Po všechny následné roky jsem Tiruvannamalai opustil pouze dvakrát: jednou, když jsem hned první měsíc utekl do Poluru, a poduhé, když jsem musel jít do jiného města, abych tam objednal vápno, které jsme potřebovali pro stavbu jídelny. To bylo před více než padesáti lety. Z Tiruvannamalai jsem se nevzdálil víc než padesát let.

Otázka:  Jste velmi šťastný. Byl jste schopen vykonávat svou sádhanu na tichém místě u velkého Gurua. Můj parábdha karman je jiný. Musím žít a pracovat ve velkém městě na západě. Je možné, abych vykonával dobrou sádhanu ve městě?

Annamalai svámí: Nikdy jsem sádhanu ve městě nevykonával, ani jsem žádné nenavštívil, takže vám o tom nemohu podat odborný posudek. Lidé mi říkají, že vzduch je tam velmi znečištěný, že je tam mnoho hluku a že duchovní vibrace nejsou dobré. Máte-li možnost výběru, je vhodnější vykonávat sádhanu blízko Gurua nebo na svatém místě, kde jsou dobré vibrace. Pokud to není možné, pak místo na venkově by bylo lepší než místo ve městě.

Ať žijete kdekoli, snažte se vyhýbat světským lidem, tj. lidem, kteří neprovádějí sádhanu. Snažte se najít někoho, kdo je zakotven v átmanu a snažte se trávit čas v jeho nebo její společnosti. To je nejlepší způsob satsangu, když nemůžete mít satsang z beztvarým átmanem. Pokud jste opravdový, tak Bhagaván příznivě ovlivní všechny okolnosti ve vašem životě. Postaví vás na místo, kde uděláte největší pokrok.

Otázka:  Svámí, musím se brzo vrátit do Evropy, a ta vyhlídka mne začíná trápit. Necítím se, že budu schopný udržovat uvědomování si átmanu uprostřed ruchu města. Zde je to relativně snadné. Jinde však je to velmi, velmi nesnadné.

Annamalai svámí: S trochou praxe jste schopný usnout uprostřed davu, i když dav bude hlučný. Jakmile jednou usnete, jejich řečnění se vás nedotkne. Jestliže budete žít v hlučném a rušivém prostředí, musíte se naučit umění spát a bdít zároveň. Musíte se naučit, jak zůstávat celý čas vědomý a přece současně si nebýt vědom hluku či možného rušení, které se kolem vás odehrává. Bhagaván někdy nazýval zkušenost átmanu „bdělým spánkem“. Pokud se tuto techniku naučíte, tak vás už nic nebude rušit.

Otázka: Tady je možné mít satsangy. To je velmi hezké a příjemné. Ale až odsud odejdeme, jak můžeme mít takový satsang?

Annamalai svámí: Pokud vám není osudem dáno, abyste přebýval s džňáninem, můžete vždy vyvinout úsilí o kontakt s beztvarým átmanem. To je opravdový satsang. Říkáte, že je vaším párabdha karmanem žít ve velkém městě. Párabdha se však týká pouze činností těla. Žádný párabdha vám nemůže zabránit v tom, abyste se obrátil dovnitř a zaměřil svou pozornost na átman. To je svoboda, kterou má každá lidská bytost, bez ohledu na párabdha karman. Když vám váš párabdha nedovoluje mít satsang s džňáninem, pak jděte přímo ke zdroji a mějte satsang s beztvarým átmanem. Takový satsang lze dosáhnout a udržovat daleko obtížněji, když však nemáte jinou možnost, musíte se o to snažit.

Malé děti žijí ve městech, aniž by byly dotčeny prostředím nebo tamějšími lidmi. Když budete žít čistý život a budete usilovat správným způsobem, dosáhnete stav, ve kterém se vás ani svět nedotkne.

Otázka: To bude asi velmi obtížné. Budu brzo volat o pomoc.

Annamalai svámí: Pokud máte touhu mít satsang, nebo být vždy v meditaci o átmanu, pak tyto věci nastanou. Pokud bude vaše touha dostatečně silná, pak síla átmanu vše zařídí. Pošle vám Gurua nebo satsang či cokoli, co potřebujete. Když budete co nejopravdověji provádět meditaci o átmanu, pak všechno, co potřebujete, k vám automaticky přijde.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode