Afirmace pro 42. týden 2014

16.10.2014 22:38

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

13.10. – 19.10. 2014 - 42. týden 2014

 

Archandělská karta č. 11    -  ARCHANDĚL CAMAEL

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Camael –  nás učí uvědomění si Božího světa, jako jednoho z projevů Stvořitelovy vůle – především v aspektech integrace našich vlastních vnitřních stínů, které se musejí dostatečně pročistit světlem a tím dojít vyrovnání. Zde platí neměnné zákony, před nimiž není pro žádného smrtelníka v opakovaném sledu rození se a smrtí úniku tak dlouho, dokud se je plně nenaučí dobrovolně respektovat a správně používat – a dokud se s Boží Vůlí sám plně nesjednotí. Cesta k tomu předpokládá nejen přestat dělat chyby, ale také odčinit ty, které už vznikly. A je úplně jedno, jak je tomu dávno. Viníkem totiž není nikdo jiný, než člověk sám, přestože mu danou lekci mohou „zprostředkovat“ (jinými slovy způsobit) druzí, společnost, okolnosti a podobně. Tato zákonitost platí nejen v jednotlivých inkarnacích, ale i v jejich souslednosti; známe ji pak pod označením „karma“. Božská spravedlnost se ošálit nedá. Archanděl Camael nás učí chápat, že všechno, co se nám děje, je jen přirozeným důsledkem našich předchozích vlastních činů a(nebo) urychlením pro nás zamýšleného pokroku. Tak nám pomáhá přijmout celistvou zodpovědnost a tím se i vrátit k naší vlastní vnitřní síle. V Boží spravedlnosti a trestu je současně vždy obsažena i Milost. Tak nakonec správně chápeme všechny životní lekce, rychle rosteme a překonáváme sami sebe. Nakonec překonáváme i svou tělesnost a celkový egoismus -  a tím i vliv duality -  a pozdviháme se k Bohu samotnému.

 

 

Otázka Hledajícího.:

 

Může jógin poznat své minulé životy?

 

 

Odpověď Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho.:

 

Vždyť neznáte ani přítomný život;

proč si tedy přejete poznat ty minulé?

Nalezněte přítomnost, a ostatek bude následovat.

Velmi trpíte i se svým přítomným omezeným poznáním;

proč byste se měl zatěžovat dalším poznáváním?

Proto, abyste trpěl ještě víc?

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode