Afirmace pro 43. týden 2014

26.10.2014 21:01

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

20.10. - 26.10. 2014 - 43. týden 2014

 

Archandělská karta č. 11   -  Metatron

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Metatron) – tento archanděl nás provází až na vyšším stupni našeho vývoje: odhaluje v nás plamen Ducha – Kristovo vědomí (Vědomí-Bytí-Blaženost: Sat-Čit-Ánanda). Je zvěstovatelem Božího slova a Pravdy – i té o nás samotných. S jeho pomocí odhalujeme naše Vyšší Já – Božskou Přirozenost. Je to on, kdo nás uzdravuje přímo z úrovně naší vlastní duše – ona tím prorůstá zpět i do fyzické bytosti, vyzařuje z ní jasněji a tato je pak viditelně čistější, zářivější, láskyplnější, přítomnější a zdravější. Metatron nám také zpřístupňuje celistvé vesmírné vědění  - to starodávné, i to nejnovější – nejen o léčení, ale i o všech ostatních tajemstvích života. Astrologie, numerologie (zejména vibrace čísla devět), nauky o barvách (zejména vliv magenty na osmou čakru) a jejich léčivé esence, prastaré nauky a svatá písma – to vše nás přivádí k vyššímu uvědomění. Metatron nás však vede ještě dále – k možnosti jednou provždy obětovat svoje ego, falešnou identitu, zbavit se jejího falešného mučednictví - a stát se tak dokonale transformovaným, skutečným člověkem – přesným obrazem našeho vnitřního Božího vzoru. Dává nám klíč i k našim vlastním skrytým pravdám – a k našemu pravému Já, odvěkému Božímu pramenu, který na nás trpělivě čeká uvnitř našeho nejvnitřnějšího bytí. K plnému duchovnímu osvobození (trvalému, neměnnému, skutečnému Osvícení) však vyžaduje pokoru a odpovědnost. Vynáší také na světlo naše skrytá přání a potřeby a dodává odvahu je přijmout a žít se současným zaměřením na Božství v nás. Současně s tím však umožňuje i správné vnímání potřeb fyzických.

 

 

 

S oněmi velkými dušemi (mahátmy) nelze srovnat

posvátná místa koupelí s vodou a obrazy božství,

která jsou vytvořena z kamene a hlíny.

 

Ah, jaký div!

 

Tato místa koupelí a božstva

poskytují po nespočetných dnech čistotu mysli,

zatímco stejná čistota je lidem poskytnuta ihned,

jakmile do jejich očí pohlédne sádhu.

 

 

 

Bhagavan Šrí Ramana Maháriši

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode