Afirmace pro 43. týden 2018

23.10.2018 10:08

 

 

 

"Afirmace"  na rok 2018 jsou věnovány
citátům z knihy od Aldemy Vay


"TAJEMSTVÍ KOSMU

duch - síla - hmota",

 

jejíž obsah může být lidstvu užitečný

patrně ještě po celá dlouhá tisíciletí

a dost možná, že ještě i mnohem později.


 

 

 

 

 

 

 

22.10.- 28.10. - 43. týden 2018

 

 

 

 

 

 

"Pozornost člověka je často odváděna od podstaty věcí
jejich vnějšími proměnami a rozmanitostí."

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Během této doby (1925-50) byla střediskem života ášramu malá hala, 

kde Šrí Ramana žil, spal a přijímal návštěvníky. 

Většinu dne trávil sedě v jednom rohu

vyzařuje svou tichou sílu, 

přičemž současně odpovídal na dotazy hostů, 

kteří za ním přicházeli ze všech koutů světa. 

Jen zřídka svěřoval své myšlenky papíru

a tak jeho slovní odpovědi, 

jež během této doby (zdaleka nejlépe zdokumentované

části jeho života) podával, 

představují největší přetrvávající zdroj jeho učení.

 

Tato verbální poučení plynula autoritativně z jeho přímého poznání, 

že vědomí je jedinou existující skutečností. 

Proto byla všechna jeho vysvětlování směrována k tomu cíli, 

aby jeho následovníky přesvědčila, 

že to je jejich skutečný a přirozený stav. 

 

Málo jeho následovníků bylo schopno vzít tuto pravdu za svou 

v její nejvyšší a neředěné formě a proto své učení přizpůsoboval tak, 

aby vyhovovalo omezenému chápání lidí, kteří k němu přišli pro radu. 

 

Vzhledem k této tendenci je možné rozlišit mnoho různých úrovní jeho učení. 

Na nejvyšší úrovni, jež mohla být vyjádřena slovy, říkával, že existuje pouze vědomí. 

 

Bylo-li toto tvrzení přijato skepticky, říkával, 

že uvědomění si této pravdy brání sebeomezující ideje mysli 

a že kdyby byly tyto ideje odstraněny, 

byla by realita vědomí odhalena. 

 

Většina jeho následovníků shledávala tento přístup na vysoké úrovni 

poněkud příliš teoretickým -

- byli zcela ponořeni do sebe-omezujících idejí 

a Šrí Ramana je povzbuzoval k tomu, aby svou představu, 

že pravda o vědomí jim může být odhalena 

až po dlouhé době duchovních cvičení, opustili. 

 

Aby takové lidi uspokojil, 

předepisoval jim Šrí Ramana novou metodu pozornosti vůči sobě, 

kterou nazval sebedotazování. 

 

Tuto techniku doporučoval tak často a tak naléhavě, 

že ji mnoho lidí považovalo za nejvýraznější rys jeho učení.

 

Ani tak nebylo mnoho lidí spokojeno a žádali dál o radu, 

týkající se jiných metod 

nebo se snažili vtáhnout jej do teoretických filosofických diskusí. 

 

S takovými lidmi opouštěl Šrí Ramana dočasně své absolutní stanovisko 

a dával vhodné rady na každé úrovni, na které byl dotázán. 

 

Když se při těchto příležitostech zdálo, 

že akceptuje a schvaluje mnohé z omylů, 

které jeho návštěvníci měli o sobě samých,  bylo to jen proto, 

aby přitáhl jejich pozornost k některému aspektu svého učení, 

o kterém věděl, 

že by jim pomohlo k lepšímu pochopení jeho skutečných názorů.

 

 

 

 

Ot.: Jak mohu najít svého Gurua?
Odp. Intenzivní meditací.

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode