Afirmace pro 44. týden 2014

27.10.2014 08:31

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

27.10. - 2.11. 2014 - 44. týden 2014

 

Mistrovská karta č. 12  -  LADY NADA (Sebepřijetí a radost ze života)

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

LADY NADA – „ženská“ energie tohoto mistra podporuje bezvýhradné (tedy současně se všemi klady i zápory) a velmi láskyplné přijetí sebe sama i druhých na všech úrovních – tu hmotnou a smyslovou nevyjímaje. Pak je umožněno skutečně plně prožít svůj fyzický život zde na Zemi  s radostí a s kladnými pocity ze všech prožitků. S touto podporou víme přesně, co skutečně potřebujeme, jsme vnímavější, schopni více ocenit krásu a dokonce i obecně požitek jako takový. Nadále už nevznikají vynucená a vymezující porušení Jednoty – nyní chápeme, že je v ní obsaženo zcela vše a vše do ní patří, vše je její nedílnou, přirozenou a odvěkou součástí – a Ona přesto zůstává sama o sobě dokonalá, celistvá a nade vším. Fyzická dokonalost i nedokonalost  - oboje společně teprve tvoří skutečnou krásu zdejší hmotné existence. Již není třeba cokoliv odmítat a čeho se bát. Vše je v radosti a lásce, vše je radostí a láskou samotnou.

 

 

Sat-Čit-Ánanda je sánskrtský výraz, který se překládá jako Bytí-Vědomí-

Blaho. Šrí Ramana učil, že Já je čisté bytí, subjektivní vědomí „Já jsem“, které je

zcela prosté pocitu „jsem to“ nebo „jsem ono“. V Já neexistují subjekty ani

objekty, je tu jen uvědomování si bytí. Protože je toto uvědomování vědomé, je

také známo jako vědomí. Přímou zkušeností tohoto stavu je podle Šrí Ramany

stav nezkaleného štěstí a proto se k jeho popsání používá také výrazu ánanda

neboli blaho. Tyto tři aspekty, bytí, vědomí a blaho jsou zažívány jako jednotný

celek a nikoli jako oddělené atributy Já. Jsou stejně nedělitelné, jako jsou vlhkost,

průzračnost a tekutost nedělitelnými vlastnostmi vody.

 

 

Otázka Hledajícího.:

 

 

Říká se, že Brahman je Sat-Čit-Ánanda. Co to znamená?

 

 

Odpověď Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho.:

 

Ano, je to tak.

 

To, co je, je pouze Sat.

 

To se jmenuje Brahman.

 

Světlem Sat je Čit a jeho přirozeností je Ánanda.

 

Čit a Ánanda se však od Sat neliší.

 

Celá trojice dohromady je známa jako Sat-Čit-Ánanda.

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode