AFirmace pro 46. týden 2013

11.11.2013 10:52

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

11.11. - 17.11. 2013 - 46. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - pětka mincí, pětka mečů, trojka holí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Pětka mincí - symbol úbytku, krize, neúrody, neplodného času a pocitů všeobecných, frustrujících ztrát - které většinou nemají reálný základ kromě strachu - jen vedou k nutným změnám (zde například: úbytek financí ášramu - jenž Bhagavánův vliv i tak dokázal účinně chránit - vedoucí nicméně  k nápravným opatřením; zde reálný základ měl, jak ukazuje následující list)

 

Pětka mečů - nese otevřený, zcela vyhrocený střet provázený velkou agresí slov, za nimiž lze vždy tušit hluboce zakořeněné a velmi výrazné nepřátelství(zde například:  především všechna agrese Perumal svámího vůči Bhagavánovi, ale také dílem všechny vlny zlosti ostatních v příběhu, zejména Annamalaje svámího, provázená výhrůžkou)

 

Trojka holí (žezel) - symbol té nejpevnější, nejzákladnější a nejpraktičtější důvěry v prozřetelnost, dává základ - díky dosaženému vrcholu předchozích snah, díky němuž je možné zvládnout i do budoucna vše potřebné, byť by to pro nezasvěceného vypadalo i zcela nereálně (zde například: vítězství nad vším nepřátelským a praktické vyřešení potíží pod vlivem ochranné Bhagavánovy Síly)

 

 

Výňatek z knihy "Život podle Bhagavána" od Davida Godmana v překladu Rudolfa Skarnitzla (Anamalai svámí vzpomíná na Bhagavana Šri Ramanu Mahárišiho, jeho učení a ášram tak, jak zde probíhal každodenní život a odpovídá na dotazy hledajících zcela striktně v duchu Bhagavánova učení), str.133  - 135:

 

 

Avšak jakmile byl Činnasvámí ustaven jako vedoucí, Perumalův starý vztek se roznítil a začal zlomyslnou kampaň jak proti Bhagavánovi, tak proti vedení ášramu. Začal vybírat dopisy ášramu z hlavní pošty ve městě. Přesvědčil poštmistra, že je stále vedoucím ášramu, vybíral tak dopisy a ukradl mnoho peněžitých darů. Aby zakryl své krádeže, opatřil si gumové razítko s nápisem Šrí Ramanášram. Když vybíral peníze, zaslal stoupencům oznámení o obdržení jimi věnovaném obnosu a opatřil každý dopis razítkem, aby vypadal úředně.

Když se tato novinka donesla do ášramu, Bhagaván nechal vypracovat dokument, který dovoloval, aby pouze Činnasvámí mohl vyzvedávat dopisy adresované buď Ramanovi Mahárišimu osobně nebo na Šrí Rmanášram. Jako další bezpečnostní opatření Činnasvámí také napsal všem Bhagavánovým stoupencům a v dopise upozornil, že všechny dary ášramu mají být posílány pouze na jeho jméno.

Před těmito událostmi Činnasvámí razítkoval všechnu korespondenci razítkem, které neslo označení: „Azgammal Puram“.

Azgammal bylo jméno matky Bhagavána a „Puram“ znamená místo. Do této události měl Činnasvámí v úmyslu pojmenovat ášram spíše po matce než po Bhagavánovi.

Poté, co Perumal svámí začal své dopisy razítkovat znakem „Šrí Ramanášram“, vzdal se Činnasvámí razítka „Azgammal Puram“ a začal také používat razítko s označením „Šrí Ramanášram“. Udělal to proto, že chtěl vyloučit všechny pochyby o tom, kde se nachází pravý Šrí Ramanášram. Když byl Bhagaván o mnoho let později na toto dotazován, odpověděl: „Kdekoli jsem, to místo je Šrí Ramanášram“.

Když byla záležitost s poštou vyřešena, Perumal svámí přemluvil jednoho bráhmana, Iengara, aby se vypravili z města do ášramu a uráželi Bhagavána. Než ho přivedl, Perumal svámí ho napájel arakem a domácí kořalkou, aby se lépe předvedl. Přišli společně do ášramu a stáli u jižního vchodu do staré haly. Iengar vykřikoval urážky na Bhagavána, zatímco Perumal svámí stál vedle něho a tiše se usmíval. Nebyl jsem v té době v hale. Byl jsem v chrámu a spolu s Ramgasvámím jsme vyráběli věnce. Když přišel Rámakršna svámí a pověděl nám, že jeden opilec uráží Bhagavána, velice jsem se rozhněval.

Pamatuji si, co říkal Rámakršna Paramhansa: „Pokud někdo uráží tvého gurua, tak ho vyhoď z ášramu anebo zanech sám sebe v hanbě.“

Rozhodl jsem se, že budu jednat podle rady. Když jsem přesvědčil Rangasvámího, že je naší povinností ochránit Bgahavána před takovými nepříjemnostmi, oba jsme spěchali k hale. Ačkoli Perumal svámí byl pouze tichým svědkem scény, z jeho úsměvu bylo jasné, že za tím vším stojí. Pln hněvu jsem k němu přistoupil a zamával svou pěstí před jeho nosem.

„Jestliže vás udeřím na tuto stranu obličeje.“ Řekl jsem mu a ukazoval na levou stranu jeho obličeje, „tak vás tak praštím, že druhá strana vašeho obličeje,“ a ukázal jsem na pravou, „také oteče.“

Tehdy jsem měl svalnaté tělo a opravdu jsem mohl hrozbu vyplnit. Když Perumal svámí viděl, že to myslím vážně, řekl Iengarovi, aby toho nechal. Aniž by řekli ještě slovo, opustili ášram.

Činnasvámí a několik jiných bráhmanů nám blahopřáli k naší statečnosti. Všichni říkali, že jsou velmi šťastní, když vědí, že v ášramu jsou ještě dva nebojácní lidé, kteří jsou ochotni bránit Bhagavána před podobnými útoky. V dřívějších letech spoléhali na Dandapani svámího a jeho sílu, že je ochrání. Těžší bylo odhadnout Bhagavánův postoj. Zatímco se scéna odehrávala, seděl se zkříženýma nohama a zavřenýma očima na pohovce. Jeho tělo se lehce třáslo. Mně se zdálo, že vypadá jako někdo, kdo se snaží ovládnout svůj hněv. Nikdy o této události se mnou nemluvil, ale zdálo se, že souhlasil s tím, co jsem udělal. V následujících dnech byl ke mně neobyčejně laskavý. Bral jsem to jako tichý souhlas s mým zásahem.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode