Afirmace pro 47. týden 2013

18.11.2013 23:08

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

18.11. - 24.11. 2013 - 47. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - Princezna pohárů, osmička mečů, Poustevník

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Páže (princezna) pohárů - dítě, či velmi mladá osoba ženského pohlaví (anebo příležitost podobného druhu) s velmi vyvinutými atributy harmonie, krásy, lásky, umění, citu, empatie, tušení věcí mezi nebem a zemí, s potenciálem pro rozvoj spirituality (zde například: postava tazatelky i její žádost o požehnání; také projev citu svámího, prostřednictvím rad a věnování pozornosti tazatelce apod.)

 

Osmička mečů - přináší opakované pochybnosti jako výraz vnitřních překážek, omezování a vymezování sebe myslí a tím podléhání její vládě, potlačování cenných a zářivých, šťastných částí nás samotných (zde například: opakované pochybnosti a nejasnosti tazateleky vyjádřené v jednotlivých dotazech i v samotném principu mysli, která kalí Vědomí, jak stále Hledajícím poukazuje svami v nejrůznějších příbězích a alegoriích atp.)

 

Poustevník -  touha po plodné samotě pro vnitřní rozjímání, nezávislost ducha a přísné oddělení se od světskosti, odříkání, jednoznačné upřednostnění upřímnosti ke světlu - vnitřnímu vedení (zde například: sama postava svámího;  odkaz tazatelce na sledování cesty pravých mudrců-Satguruů, odkaz na cestu do nitra; poukazy svámího na problémy mysli hledajících obecně a ohledně jejich připoutaností - a také všechny ostatní jeho rady atp.) 

 

 

 

 

Výňatek z knidy: Sri Annamalai svámí (Realizoval Stezkou Šri Ramany Mahárišiho) – Hovory o seberealizaci; přeložil Rudolf Skarnitzl, str. 99-1104:

 

 

Jakási žena, která vykonávala právě pouť, se zastavila aby spatřila AS. a požádala ho o požehnání a radu.

Všechny informace, které mysl shromažďuje a všechny zážitky, které sbírá, jsou nevědomostí, klamným poznáním. Skutečné poznání nelze v mysli nalézt ani na nějaké jiném vnějším místě. Mysl hledí skrz zabarvené brýle a cokoli vidí je poskvrněné a zabarvené barvou. Když je vaše mysl zkažená a vzrušená, celý svět se bude zdát zkažený a vzrušený. Když budou vaše myšlenky krystalicky čisté, všechno se bude jevit jasné a míruplné.

Vaší nejdůležitější věcí musí být realizace átmana. Pokud se o to nepokoušíte, pak trávíte svůj čas v nevědomosti a klamu. Vy, vaše mysl i svět, vše jsou májou. Nebuďte otrokem máji. Realizujte átman a májá se stane vaším otrokem, sluhou.

Musíte najít někoho, kdo šel pravou cestou, někoho, kdo objevil v sobě vnitřní pravdu a kdo je v ní upevněn. Ten vám dá dobrou radu. Nepošle vás, abyste prošla neproduktivním dobrodružstvím ve vnějším světě. Když se budete řídit radami toho, kdo takový stav nedosáhl, pak je to vedení slepého slepcem. Jelikož nezná správnou cestu, nakonec spadnete oba do velké jámy.

Je možné, že naleznete plod, který bude velice hořký, ale vy se rozhodnete, že zlepšíte jeho chuť. Ponesete ho ke všem svatým řekám a plod v nich budete omývat, ale až přijdete zpátky domů, plod nebude méně hořký, než když jste s omýváním začala.  Svou mysl můžete vést do všech koutů kraje a navštěvovat posvátná poutní místa a můžete se koupat ve všech posvátných řekách, provádět bohoslužby ve všech slavných svatostáncích, ale když se vrátíte, vaše mysl bude stejná, jako když jste svou pouť začala. Mysl se nezdokonalí dlouhým putováním k odlehlým místům. Místo toho udělejte pouť do svého nitra. Vraťte mysl zpět k jejímu zdroji a ponořte ji do mír poskytujících vod átmana. Když jednou tuto pouť podstoupíte, už nikdy nebudete hledat štěstí nebo mír na jiných místech.

Ot.: Mnozí lidé říkají, že u posvátných míst našli mír.

AS.: Když jste připoutaná k nějakému místu, pak zůstaňte zde v Tiruvannamalai na nějaký čas. Nejlepší místo k objevení átmana je zde u Arunáčaly. Zde obdržíte sílu poznat átman. To byla zkušenost mnoha mudrců, včetně Bhagavána. Arunáčala je átman. Ramana je átman. Oba jsou zde a oba jsou ve vašem nitru.

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode