Afirmace pro 47. týden 2014

17.11.2014 21:54

 

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace" 

podle  listů  Velkých karet archandělů, 

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider) 

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho - 

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

17.11. 2014 - 23.11. 2014 - 47. týden 2014

 

Archandělská karta č. 18  -  Archanděl Bariel

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Archanděl Bariel -  nám přináší praktické pochopení Jednoty života, které zázračně nastoluje „nebe na Zemi“ – dokonalou a plnou, ničím nestrádající existenci. Pod jeho vlivem chápeme, že nic není odděleno od ostatního a vše si je v principu Dokonalého Bytí rovno. Pak mizí neúcta i k tomu nejmenšímu stvoření a roste přirozený respekt, soucítění, láska, odpovědnost a vděčnost, že můžeme všem formám života pomáhat a podílet se na jejich růstu. Společně s tím jsme odměňováni naprostou Boží ochranou, podporou a naplněním i my sami. Poznáváme, že sloužit druhým i Bohu je jediná skutečná radost a že všechny materiální prostředky jsou skutečně jen prostředky k vedení všeobecně čistého života. Náš duch se tím rychleji přibližuje ke svému spirituálnímu cíli, Absolutnímu Štěstí  (Bohu, další synonyma: Já, Džňáně, Skutečnosti, Srdci).

 

 

 

 Jestliže si uvědomujeme v Srdci svou vlastní Podstatu,

pak je zakoušeno bytí, které nemá počátku ani konce;

to je trvalé vědomí a blaženost bez přerušení.

 

 Nepřetržité  a plynulé přebývání ve stavu nejvyšší blaženosti

bez myšlenek na nesvobodu a vysvobození

je stálou službou nejvyššímu Bohu.

 

 

 

 

Bhagavan Šrí Ramana Maháriši

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode