Afirmace pro 48. týden 2013

27.11.2013 22:26

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

25.11. - 1.12. 2013 - 48. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - král pohárů, páže mečů, páže pohárů

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Král pohárů - je symbolem zralých, něžných mužů, jejichž bytostným základem jsou ty nejhlubší city (v některých jiných karetních sestavách však právě ony mohou snadno zavádět a vést osobnost ke klamům všeho druhu), schopnost empatie, ochoty pomáhat a vědomá či nevědomá láska k Bohu společně s věšteckým duchem (zde například: symbolizuje celkovou osobnost svámiho jako oddaného Bhagavána a také Bhagavána samotného - a jeho laskavou osobní pomoc a pozornost svámimu atp.)

 

Páže (princezna) mečů - přináší příležitost k vyjasnění názorů a postojů - ale většinou na základě předchozího a i cíleně nepříjemného střetu (zde například: namítání proti pokynu opisovat svatý text svámim a Bhagavánova okamžitá výtka vůči tomuto postoji; také aspekt psaní a učení se atp.)

 

Páže (princezna) pohárů - dítě, či velmi mladá osoba ženského pohlaví (anebo příležitost podobného druhu) s velmi vyvinutými atributy harmonie, krásy, lásky, umění, citu, empatie, tušení věcí mezi nebem a zemí, s potenciálem pro rozvoj spirituality (zde například: Bhagavánovo laskavé vysvětlení svámimu a jeho přijetí pokynu; samotný verš o jednotě a pokyny k meditaci apod.)

 

 

 

 

Výňatek z knihy "Život podle Bhagavána" od Davida Godmana v překladu Rudolfa Skarnitzla (Anamalai svámí vzpomíná na Bhagavana Šri Ramanu Mahárišiho, jeho učení a ášram tak, jak zde probíhal každodenní život a odpovídá na dotazy hledajících zcela striktně v duchu Bhagavánova učení), str.166 - 167:

 

Přestože jsem měl tak nabitý pracovní program, Bhagaván jednou trval na tom, abych se naučil nazpaměť deset veršů z Šivánanda Lahari, které sám vybral. Při jiné příležitosti mi řekl: „Chcete-li dosáhnout osvobození, pak opište do svého záznamníku tuto knihu (Ellám Ondré). Studujte ji a žijte podle pravidel tam uvedených.“

 

Odpověděl jsem Bhagavánovi, že mě velmi pilně zaměstnává, takže nemám čas k jejímu opsání. Kdyby ji opsal někdo jiný, že ji budu rád číst a studovat.

 

Ellám Ondré (Vše Je Jediné) je tamilský advaitický text pocházející z devatenáctého století. Jak jsem zjistil, jediný anglický překlad byl vydán soukromě v roce 1950 v Kolombu k uctění Bhagavánových sedmdesátých prvých narozenin.

 

Bhagaván odmítl přijmout mou omluvu: „Máte čas napsat denní zprávu, ze které vyplývá, kolik má Činnasvámí zaplatit každému dělníkovi. Snažíte se dosáhnout osvobození tím, že za to někomu zaplatíte?  Žádal jsem vás, abyste to napsal vy sám, protože tak se vám to vtiskne do mysli. Každý den napište pár řádek. I když to bude trvat měsíc, udělejte to sám. Není žádný spěch.“

           

Od toho dne jsem každý den věnoval trochu času opisování. Bhagaván mi sám pomáhal při nadpisech každé kapitoly i s obsahem jednotlivých stran v zápisníku. Dokončil mé opisování tím, že sám napsal poslední řádek vlastní rukou. Když jsem byl s opisováním hotov, Bhagaván to prošel a opravil všechny mé chyby. Ačkoli jsem dovedl dobře číst, nikdy jsem se nenaučil správně psát. Jindy zase, když mi předával plány k nějaké budově, vypsal z „Tirukkural“ verš a dal mi ho. Zněl: „Stav jednoty, ve kterém je člověk v átmanu usazen, je větší než velká hora.“

 

Stále ten verš mám. Je nyní v mém pokoji přilepen pod fotografií Bhagavána. Bhagaván mi často připomínal, že si mám být vědom átmanu, když pracuji. Opakovaně mi říkal: „Nezapomínejte na svou pravou přirozenost. Není třeba abyste seděl a meditoval. Měl byste meditovat neustále, i při práci.

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode