Afirmace pro 49. týden 2014

01.12.2014 11:48

 

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

 

1.12. - 7.12. 2014 -49. týden 2014

 

Archandělská karta č. 1  -  Archanděl Michael

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Archanděl Michael – „Ten, kdo je jako Bůh“ – nám pomáhá nesmlouvavě se držet toho, co nás přivádí k našemu pravému Já, k Boží Jednotě - a držet se posléze pevně i Já a Boha samotného. Někdy proto jeho světelný meč může působit i poněkud přísně – ale právě tato přísnost je aktem Milosti. Všichni musí dodržovat Božské zákony – ti však, kteří jsou blíže k nebeské bráně, podléhají ještě přísnějšímu Michaelovu dohledu. A jen ti, kdož jsou zralí, ocení tuto archandělskou výchovu bez reptání. Přestanou vytvářet jakýkoliv odpor k Bohu a Jeho Stvoření – v činech, pocitech ale i myšlenkách – a zůstanou s důvěrou v kontaktu s Vyšším Já, děj se co děj, se vší pokorou, odvahou a silou svého ducha. Vše nižší poté odpadne z jejich nitra i okolí, protože sám Michael to svým mečem podetne, aby plnil Boží vůli a naši Cestu urychlil, zasloužíme-li se o to. Tak všichni připravení dosáhnou trvalého Míru a Nekonečného Oceánu Blaženosti, k němuž právě nás vede blankytné, safírově modré světlo tohoto archanděla, vykonavatele Spravedlnosti.

 

 

 

"Džňána je úplné zničení mysli.

 

Díky nepřetržitému cvičení meditace nebo pátrání

je mysl dovedena k "realizaci" své úplné totožnosti s átmanem.

 

Naprosté "zničení mysli" znamená totéž

co stav čistého bytí,

v němž konečně přestalo všechno úsilí 

o ovládání či řízení mysli.

To bylo žádoucí,

jen dokud se mysl neklidně toulala

a podléhala vlivům okolního světa.

 

Kdo dosáhl tohoto stavu,

již nikdy se z něho nevychýlí.

 

To, co se nazývá mlčením či tichostí (mauna),

je vpravdě tento stav čistého bytí." 

Bhagavan Šrí Ramana Maháriši

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode