Afirmace pro 5. týden 2012

30.01.2012 08:08

 


Na rok 2012 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace podle Egyptského Tarotu (autorství: Clive Barret) a  Bhagavadgíty (překlad: Šri Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda: "BHAGAVADGÍTA taková, jaká je"). 

 

30.1. - 5.2.  - 5. týden 2012

 

Karta malé arkány - Čtyřka pohárů

 

 

 

Tento list Tarotu v obecném smyslu poukazuje na nutnost nepodléhat negativním pocitům a náladám, pro které navíc stejně není žádný důvod, podíváme-li se na danou situaci alespoň trochu objektivně. Život nám nyní přináší vše potřebné (a často dokonce i vnější úspěch, jsou zde mnohé zásluhy za kladné činy i v minulých vtěleních) - nevidět to a ještě více podněcovat stavy nespokojenosti a rozmrzelosti znamená jen jim přidávat na síle, byť se třeba nacházíme v alespoň relativním bohatství.

Pak snadno podlehneme tomuto vnitřnímu přetlaku a vyvoláme konflikt - později si můžeme uvědomit, že vlastně teprve potom máme skutečný problém - způsobili jsme si jej však sami, narozdíl od předchozí situace, kdy jsme vnímali nepohodu jako působenou výhradně naším okolím.

Stav, kdy  máme pocit, že už nemůžeme dál, protože nepříjemně vnímaná či nesnesitelně  nudná či poněkud zoufalá situace trvá již velmi, velmi  dlouho a bez našeho aktivního zásahu se nezmění  - je skutečně jen stavem - a ten je třeba ovládnout. Teprve potom můžeme začít snadněji vnímat, že se samovolně objevují možnosti k jeho nápravě a nenásilnému vyřešení.

 

Čtyřka pohárů v Egyptském Tarotu je symbolizována postavou ženy, která za noci v úplňku sedí na skalnatém břehu a pije z rudého poháru (symbol dobrovolného a opakovaného podléhání omamným pocitům touhy a i všeobecně negativním emocím pod vlivem síly a tíhy materiálního světa a nedostatečné víry v Boha).

Mohla by se klidně těšit z krásné scenérie a zaměřit se na všechno dobré, čeho se jí dostává a co již obsahuje i její vlastní duše -  a čehož je  naprostá většina, protože je zde již vysoce vyvinut smysl pro vjemy dobra a zla (stále v relativním smyslu) a protože zde existují i mnohé zkušenosti s vyššími světy, jež si žena podvědomě hodně pamatuje.

Ale ona, zoufalá drsně vnímaným znechucením, není již tohoto pohledu schopna a ještě více toto znechucení podněcuje. Stále a opakovaně si neuvědomuje, že příčiny toho všeho jsou vnitřní - a výhradně její. Neuvědomje si jasně, že vlastně hledá Něco, co jí hmotný svět nikdy nemůže dát - a myslí si mylně, že jiná životní situace by její problém naprosto vyřešila - přestože už okusila mnohé (další vyprázdněné poháry poházené v její blízkosti) a nic z toho jí trvalé štěstí a uspokojení  nepřineslo.

Bůh (pyramida v dáli) se jí zdá být příliš daleko od ní na to, aby pro ni mohl být realitou - a tak se cítí hluboce opuštěna a stále dokola touží po mnoha nejrůznějších věcech tohoto i jiných světů, z nichž mnohé jsou jen nekonkrétní vjemy prostoupené zvláštními, podivnými  pocity s příchutí tušení pod vlivem její i zkušenostmi bohaté duše, že v životě přece jenom existuje, musí existovat, něco skvělého a úžasného, a že by toho chtěla dosáhnout (symbol plné Luny odrážející se i na hladině vody řeky Nilu - zprostředkované a hmotou zatížené světlo Slunce - Poznání) a že bez toho je snad lepší  nežít raději vůbec (tento pocit však již ukazuje na pozitivní bod obratu osobnostních priorit a hodnot - ačkoliv život musí být nakonec ceněn ve všech podobách) .

Až teprve v momentě, kdy si jasně uvědomí, odkud tato její každá jednotlivá touha povstává, se ihned vnitřně může stát strůjcem svého lepšího osudu - což se nakonec automaticky odrazí i v jejím životě vnějším. Jen ovládnutí mysli, pro začátek alespoň zastavení jejího neustálého  podněcování -  a zejména Bytí Srdcem  - je okamžitá cesta z tohoto neutěšeného stavu. Jen takto dosažené Štěstí (Poznání) je Absolutní a Nepomíjející.

Toto je to pravé štěstí, které žena na obraze karty podvědomě hledá. Do té doby, dokud se neobrátí do svého vlastního nitra a nepřestane živit svou neklidnou mysl (jedinou příčinu svých potíží) myšlenkami a touhami, však může setrávat v podobně neutěšených stavech po celé věky. 

 

 

 

Bhagavadgíta, kapitola devátá - Nejdůvěrnější poznání - sloka 21:

 

"KDYŽ TAK ZAKUSÍ NEBESKÝCH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ

A VÝSLEDKY JEJICH CTNOSTNÝCH ČINNOSTÍ JSOU VYČERPÁNY,

NAVRÁTÍ SE OPĚT DO SVĚTA SMRTELNÍKŮ.

LIDÉ, KTEŘÍ TOUŽÍ PO UKOJENÍ ŽÁDOSTÍ DODRŽOVÁNÍM ZÁSAD TŘÍ VÉD,

ZÍSKAJÍ TAKTO POUZE OPAKOVANÉ ZROZENÍ A SMRT."

 

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode