Afirmace pro 5. týden 2013

28.01.2013 10:29

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle  třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz) 

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.


 

 

 

 

28.1. - 3.2. 2013  - 5. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) -  devítka holí, eso mečů, královna pohárů

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Devítka holí - potlačování pocitů a vnitřních postojů za účelem vytvoření (pouze rádoby) účinné obrany, odmítnutí postavit se čelem k vlastní nevyhovující situaci, zdráhání se přijímat vše jako osudovou konfrontaci vedoucí ke skutečnému pokroku a vyřešení - a citový chlad i sobectví z toho vyplývající (zde například: snaha vyloučit ženy z okruhu pohledu, aby mohl pokračovat  - pouze však jen povrchový -  klid mysli; odmítnutí přijmout vlastní zodpovědnost za své problémy s myslí - a to i na přímý úkor druhých)

 

Eso mečů - příležitost k rozhodnutí, rozetnutí a jednoznačnému vyřešení záležitostí mysli i ducha, jasné - ale někdy i chladné a tvrdé (zde například: nejprve sobecké rozhodnutí svámiho, později Bhagavánův jednoznačný postoj a příkaz a nakonec správné rozhodnutí svámiho podle duchovní autority a pravdy)

 

Královna pohárů - něžná krása, jemnost, ochota pomáhat, potřeba se o někoho opřít, citovost, senzitivita, tušení, vliv umění, romantika, oddanost, spřízněnost, souznění a porozumění - a zejména všechny ženy (ale i duše) těchto atributů (zde například: vliv těchto žen na svámiho, jejich potřeba opřít se o ášram ve své obživě a akceptace rozhodnutí ášramu, Bhagavanova soucitná plná podpora jim určená, ale i jeho porozumění trablům svámiho)

 

 

 

 

Výňatek z knihy "Žít podle Bhagavána" od Davida Godmana v překladu Rudolfa Skarnitzla (Anamalai svámí vzpomíná na Bhagavana Šri Ramanu Mahárišiho, jeho učení a  ášram tak, jak zde probíhal každodenní život a odpovídá na dotazy hledajících zcela striktně v duchu Bhagavánova učení), str. 148-149:
    

 

    Jako pracovní síly jsem pro stavbu jídelny najímal jak muže, tak i ženy. Některé ženy byly velmi přitažlivé a musím přiznat, že mne občas začaly obtěžovat sexuální touhy. Již na začátku svého působení v ášramu jsem se o tom Bhagavánovi zmínil a řekl mu: „Nechci mókša (osvobození). Jen chci, aby mi touhy po ženách nevstupovaly do mysli.“ 

Tehdy se Bhagaván smál a řekl: „Všechny velké duše (mahátmové) usilují pouze o toto.“

 Jeho odpověď mne ujistila, že nejsem jediný, kdo trpí tímto problémem, ale neposkytl mi tím návod, jak tento problém překonat. Vymyslel jsem si teorii, že když se nebudu po celý den na práci žen dívat, bude daleko snadnější se sexuálním myšlenkám vyhnout. Tehdy jsme platili mužským zaměstnancům čtyři anny  a ženám tři anny (jedna anna představovala šestnáctinu rupie). Napadlo mě, že když nahradím všechny ženské pracovnice mužskými, tak za cenu několika ann budu schopen nabýt trochu míru mysli. Sdělil jsem proto ženám, že napříště tu pro ně práce nebude.

Večer se Bhagaván jako obvykle ptal, jakou práci plánuji na příští den. Odpověděl jsem mu, že základy jsou již dokončeny a že plánuji navést dovnitř stavby mnoho písku a srovnat podklad na úroveň podlahy jídelny.

Bhagaván se mne zeptal: „Kolik mužů a kolik žen jste najal?“ Má odpověď zněla, že jsem nenajal žádné ženy a vysvětlil jsem mu i důvody, které mne k tomu vedly. Bhagaván však nesdílel názor, že by ženy měly trpět jen proto, že nejsem schopen svou mysl udržet na uzdě.

 „Proč jste řekl, že pracovnice z řad žen již nadále nebudou zapotřebí?“ prohlásil. „Zaměstnávejte ženy. Zaměstnávejte ženy. Zaměstnávejte ženy.“

Již dříve jsem si všiml, že když Bhagaván chtěl zdůraznit důležitost určité ideje či vyjádření, pak to opakoval třikrát. Uposlechl jsem jeho pokynu a najal jsem všechny ženské pracovnice.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode