Afirmace pro 5. týden 2014

29.01.2014 20:19

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

27.1. - 2.2. 2014 - 5. týden 2014

Mistrovská karta č. 21  -  MARIE (Poznání jednoty)

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

MARIE (Poznání jednoty) – mateřská energie tohoto mistra nám pomáhá pochopit a prožít, že jsme vždy v trvalé ochraně,  milující péči a v bezvýhradném přijetí Boží Přítomnosti. Pouze naše ego, pod vlivem vlastní, pracně vystavěné a udržované zdi nevědomosti, to stále velmi tvrdohlavě nechce přijmout. Pak má zákonitě jakoby nekončící problémy i se vším ostatním, co nachází zdánlivě vně sebe. Síla Marie nás však neomylně vede k našemu pravému, vyššímu Já, které svou jednotu s Bohem, jenž je vším, velmi dobře zná. S její pomocí snadněji chápeme principy Lásky, jež nás od okamžiku k okamžiku drží plynule při životě. Chápeme pak, že dávání a braní má svou správnou míru skutečně nejen pro nás, ale stejně tak i pro druhé. Rozumíme, že vždy dostáváme vše, co právě potřebujeme - a vnímáme věčné propojení se vším stvořeným i s jeho Tvůrcem.

 

 

„Vy si teď myslíte, že jste individualita,

že existuje vesmír a že Bůh je mimo kosmos.

Takže tu existuje myšlenka oddělenosti.

Tato představa musí zmizet.

Protože Bůh není oddělen od vás ani od kosmu.

 

Také Gíta říká:

Jsem (věčné) Já, ó Pane Spánku,

Jež sídlí v srdci všech bytostí.

Jsem počátek a střed každého tvaru,

Jsem i jeho koncem. (Bhagavad Gíta, X.2O)

 

Bůh tedy není jen v srdci všech,

 je vzpruhou všech,

je zdrojem všech,

 je místem jejich přebývání a jejich koncem.

 Všichni z něj vystupují,

mají v něm svou oporu

a nakonec se v něm rozpouštějí.

Proto není oddělen.“

 

 

Bhagavan Šrí Ramana Maháriši 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode