Afirmace pro 50. týden 2013

11.12.2013 16:10

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

9.12. - 15.12. 2013 - 50. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - Viselec, trojka mincí, Blázen

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Viselec - absolutní odevzdání a změna uvědomění jako nutný spirituální akt - anebo bez něj naopak vleklé a zcela neřešitelné problémy a váznutí formou nedostatku energie všeho druhu (zde například: téma odevzdání se a zřeknutí se světskosti ve všech vyprávěních; postavy všech ryzích žáků, kteří se vzápětí vědomím sjednocují se svými Mistry v příbězích - a proto také podobnost obou listů Viselce a Blázna atp.)

 

Trojka mincí - nese (předem) úspěšně složenou zkoušku, a tak zaručuje vstup do nového životního období na vyšší úrovni, kde lze odhalit hlubší tajemství (zde například: zvládnutí zamýšleného aktu odevzdání se v každém vyprávění - například i tam, kde se jedná o celé království, o celý dosavadní život; také milostivé přijetí odevzdání všemi Satguruy v příbězích atp.)

 

Blázen - je symbolem nespoutané spontánnosti, ztřeštěnosti, nevinnosti, dětského náhledu a odpoutání se; značí nová vykročení, velmi zvídavou chuť poznávat a učit se - buďto lidí zcela nezralých anebo naopak  všech moudrých, kteří se pohybují nad dualitou (zde například: spontánní touha po odevzdání se  všude v příbězích- světskému člověku přijde jako čiré bláznovství - ale moudrému přináší věčné štěstí; aspekt Blázna jako Džňánina -Satgurua, který svým vědomím trvale přesáhl dualitu; aspekt spontánního a okamžitého Uvědomění se v Jednotě, díky čisté mysli, jako takový atp.)

 

 

 

 

Výňatek z knihy "Život podle Bhagavána" od Davida Godmana v překladu Rudolfa Skarnitzla (Anamalai svámí vzpomíná na Bhagavana Šri Ramanu Mahárišiho, jeho učení a ášram tak, jak zde probíhal každodenní život a odpovídá na dotazy hledajících zcela striktně v duchu Bhagavánova učení), str.343-344.

 

Otázka: Při několika příležitostech jsem slyšel od svámího různá vyprávění z časů, které strávil s Bhagavánem. Kdykoli je slyším, vždy na mne učiní dojem, jakou víru má svámí v Bhagavána. Domnívám se, že právě tato víra umožnila svámímu, že se zcela podrobil.

Annamalai svámí: Milost a blízkost Gurua mi poskytla pevné přesvědčení a víru se zcela vzdát.

Otázka: Vaše víra byla tak silná, že mi začaly téci slzy, když jsem některá vyprávění slyšel. Dojímala mne.

Annamalai svámí: Když mluvíte o vzdání se, najednou mne napadá událost v ášramu, která mi poskytla příležitost prokázat vzdání se Bhagavánovi. Jednou, brzy ráno, Bhagaván v kuchyni krájel banánové květy. Při krájení z nich vytéká černá gumovitá hmota, která se lepí na prsty. Bhagaván si vtíral do rukou tamaryšek, aby ji odstranil. Pak se z nějakého důvodu rozhodl, že půjde na procházku po úbočí hory. Potkal jsem ho asi v sedm hodin ráno u zadních vrátek. Bhagaván si všimnul, že mám u sebe kamandalu (nádoba s vodou) a požádal mne, abych nalil trochu vody na jeho dlaně, aby tak z nich mohl smýt zbytek tamaryšku.

Myslel jsem si, že je to dobrá příležitost, jak se podrobit Bhagavánovi, a proto, když jsem lil vodu na jeho dlaně, jsem si pro sebe říkal: „Odevzdávám své tělo, mysl i duši Guruovi.“

Bhagaván stále nebyl spokojen a řekl: „Ještě víc.“

Potřetí jsem lil vodu a opakoval stejnou větu. Po tomto třetím lití a třetí nabídce odevzdání se na mne Bhagaván podíval a řekl: „Dost.“ Pocítil jsem, že má nabídka odevzdání byla přijata.

Námětem pro takové počínání byla povídka, kterou jsem kdysi četl.  Avatára Vamana jednou požádal krále Mahábaliho, aby se mu podrobil. Jako projev tohoto podrobení chtěl na králi Mahábalim, aby třikrát vylil vodu.

Šukháčarja, který byl Guruem Mahábaliho, jej dopředu varoval: „Když se takto podrobíš, Višnu ti odejme všechno. Vezme ti království i veškerý tvůj majetek.“

Mahábali, který byl odhodlán se podrobit, odmítl uposlechnout varování a začal lít vodu ze své kamandaly.

Šukháčarja, jako Guru, vlastnil mnoho nadpřirozených sil. Vzal na sebe tvar veliké včely, vlétl do hrdla nádoby a zastavil tak proud vody svým tělem. Vamana věděl o co se snaží, a tak prošťouchl hrdlo kamandaly klacíkem. Klacík zranil Šukháčarju na hlavě tak, že přestal vidět na jedno oko.

Král vylil vodu třikrát a podrobil svou mysl, duši, království i všechen svůj majetek Vamanovi.

Když mě Bhagaván žádal, abych vyléval vodu, připomnělo mu to ono vyprávění. Bhagaván zřejmě musel znát mé myšlenky, protože mi pomohl si příhodu vybavit tím, že mě požádal, abych vodu vylil třikrát.

V původním příběhu o králi Mahábalim se uvádí, že jeho podrobení bylo tak naprosté, že okamžitě obdržel džňánu. Stejně jako král Džanaka* i on byl připraven a ochoten se vzdát všeho, co měl v jediném aktu podrobení. Když jste dosáhli tohoto stupně duchovní zralosti, můžete obdržet džňánu jediným činem podrobení.

 

*Jóga Vašištha uvádí podobnou příhodu, jak se král Džanaka vzdal všeho, co měl mudrci Aštavakrovi a realizoval átman. Učinil nabídku svého vzdání se v okamžiku, kdy nasedal na koně a realizoval átman dřív, než se mu podařilo zasunout druhou nohu do třmenu.

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode