Afirmace pro 51. týden 2013

17.12.2013 16:59

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz)

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.

 

 

 

 

16.12. - 22.12. 2013 - 51. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) - Císařovna, pětka mincí, Mírnost

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Císařovna - postavy, ale i symboly     energie Matky země, přírody a všeho nového, někdy i poněkud bolestného zrodu a růstu, rozkvětu, pečující a vyživující, tvůrčí, vládnoucí mateřské ženské síly (zde například: postavy kuchařek; dary země věnované ášramu; bolest svámího při poctivé práci v ášramuale i Šakti Bhagavána, schopna k každé situace vytěžit vnitřní i vnější pokrok všech zúčastnělých atp.)

 

Pětka mincí - symbol úbytku, krize, neúrody, neplodného času a pocitů všeobecných, frustrujících ztrát - které většinou nemají reálný základ kromě strachu -  jen vedou k nutným změnám (zde například: frustrace kuchařek s opozdilcemstudený oběd svámího; také přiznané pocity viny delegace i svámího, když jej po poslední vykonané práci přestala bolet noha a uvědomil si opětovně Bhagavánovy schopnostitaké rozmrzelost Bhagavána  nad špatným přístupem ášramitů ke svámímu v době nemoci apod.)

 

Mírnost - vyrovnanost, moudrost, harmonie, ochránce božího řádu, voda Pravdy a Života, střídmost, skromnost, zdraví a štěstí, čistota (zde například: schopnost Bhagavána zavést za všech okolností do situace klid, harmonii a správný, vše-uzdravující, laskavý přístup - všude v příběhutaké téma zdraví ve vyprávěních a všeobecná pokora i skromnost Bhagavána i svámího atp.)


 

 

 

Výňatek z knihy "Život podle Bhagavána" od Davida Godmana v překladu Rudolfa Skarnitzla (Anamalai svámí vzpomíná na Bhagavana Šri Ramanu Mahárišiho, jeho učení a ášram tak, jak zde probíhal každodenní život a odpovídá na dotazy hledajících zcela striktně v duchu Bhagavánova učení), str.63-65.

 

        Bhagaván mě velmi tvrdě zaměstnával, ale současně byl ke mně velmi laskavý a ohleduplný. Jedna událost, která se stala v jídelně, to velmi dobře ukazuje. Celé ráno jsem strávil u zedníků, když jsem dohlížel, jak budují schody u lékárny pro chudé. Kdybych u toho nebyl, pravděpodobně by nedali dostatek malty pod kameny, nebo by dali kameny na nesprávná místa. Práce se prodloužila, takže jsem přišel pozdě k obědu. Když jsem přišel do jídelny, zjistil jsem, že jídlo, které bylo přichystané na mém plátu, již vystydlo a že na něm sedělo několik vos. Jedna z posluhujících žen mi vynadala, že jsem se tak opozdil.

               „Možná, že pracujete, ale my také pracujeme,“ řekla, „nemáte přicházet tak pozdě, máte chodit včas.“

               Bhagaván byl v té době náhodou venku, čistil si tam zuby a zaslechl, co se v jídelně říká. A tak hlasitě zvolal: „Annamalai svámí nezahálí. Kdyby byl přišel dříve, práce, na kterou dohlížel, by nebyla dobře provedena. Jestliže si potřebujete odpočinout, běžte a odpočívejte. Já půjdu a posloužím Annamalai svámímu sám.“

               Bhagavánův zásah zaskočil ženy tou měrou, že sebraly mé staré jídlo a přinesly mi čerstvé a teplé na  novém listě.

               Pamatuji si ještě dvě další události, které ukazují, jak laskavou starostlivostí mne Bhagaván zahrnoval. První se stala, když jsem se zranil tím, že mi na prst u nohy spadl velký žulový kámen. Rozhodl jsem se, že budu jeden den odpočívat ve svém pokoji, protože mě noha příliš bolela. Mnoho lidí vědělo, že jsem zraněn, ale nikoho nenapadlo, aby mi přinesl jídlo či nějaký lék. Bhagaván si povšiml mé nepřítomnosti během oběda a začal se po mně vyptávat. Když zjistil, že mne nechali umdlévajícího v mé místnosti bez jídla a léků, byl z toho velice rozmrzelý.

               „Všichni dostáváte od tohoto muže tolik práce,“ prohlásil, „a říkáte, jaké to bude pěkné, až všechny ty nové budovy budou stát. Nyní však, když je nemocný, nikdo se nezajímá o to, aby o něho pečoval.“

    Bhagaván zřejmě tím způsobem ještě pokračoval. Následkem toho jsem byl překvapen trochu zahanbenou delegací, která nesla dary, jídlo a léky. Omluvili se za své předchozí přehlédnutí a vypravovali mi, jak na to Bhagaván reagoval.

    Druhá událost se odehrála po džajanti oslavě.

    „Džajanti“ znamená „vítězství“. V celé této knize znamená tento výraz den, kdy se oslavují narozeniny Bhagavána.

    Ášram obdržel darem velké množství zeleniny. Bylo zřejmé, že pokud nebude nějakým vhodným způsobem zpracována, většina se zkazí dříve, než bude použita. Bhagaván rozhodl, že nejlepší bude, když se zelenina nakrájí na kousky a usuší na slunci. To by jí uchovalo na několik týdnů. Jelikož to znamenalo mnoho práce, Bhagaván požádal Činnasvámího, aby svolal všechny stoupence na pomoc s krájením. Odešel jsem od své stavební práce a přišel s ostatními.

    Když jsem se ohlásil a chtěl se někam zařadit, Bhagaván řekl: „Toto pravidlo pro vás neplatí a týká se jen ostatních. Vy stejně pracujete celý den bez přestávky. Tím příkazem jsem měl v úmyslu svolat jen ty lidi, co nic nedělají, jen jedí a spí.“

    Bhagaván mi však nevykazoval přízeň vždy, když jsem byl nemocen  nebo zraněn. Jednou se stalo, že jsem měl velkou bolest v noze, která mi připadala, jakoby mě někdo opakovaně mlátil železnou tyčí. Přitom na noze nebylo nic vidět, takže jsem s tím nemohl nic dělat. Zrovna ten den mi Bhagaván dal k vykonání mnoho práce. Pokulhával jsem po ášramu a pracoval jsem, jak jsem dovedl, ale vynechal jsem jednu věc, protože jsem ji časově nestihl. Když jsem dokončil všechnu práci, až na tu jednu, zašel jsem za Bhagavánem a postěžoval si mu, že mne noha velmi bolí. Bhagaván si mé poznámky nevšímal a zeptal se mě, zda jsem vykonal právě onu práci, kterou jsem vynechal. Přiznal jsem se, že jsem ji neprovedl pro velkou bolest nohy.

    Bhagaván mi řekl: „Běžte a vykonejte tuto poslední práci a bolest zmizí. Zatímco budete pracovat, bolest přestane.“ Jako obyčejně, Bhagavánova předpověď se potvrdila, bolest zmizela.

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode