Afirmace pro 51. týden 2014

19.12.2014 21:40


Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení

Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 


15.12. - 21.12. 2014 - 51. týden 2014

Archandělská karta č. 6  -  DŽWAL KUL


Základní atributy listu k výkladu textu:

DŽWAL KUL - nás učí umění zůstat ve svém středu a současně přijmout a použít vlastní sílu i moc. Ryzí sebedůvěra tohoto typu pramení z přímého poznání, že svůj život máme ve vlastních rukou. Pak je snadné vždy vytrvat, neztrácet naději, držet se probuzeného vědomí vlastní hodnoty, mít víru za všech okolností a bez ohledu na protivenství. Dospět však do tohoto bodu můžeme teprve po zcela zvládnuté lekci zodpovědnosti za svůj život. V ní nás opakovaně konfrontují síly, které jsou jejím nástrojem. Dokud je však budeme vnímat jakkoliv jinak, v principu oddělenosti - například úměrně vlastní slabosti, bezmocnosti či neschopnosti jako překážky či zlo - budeme v pokušení stále vinit svět i druhé, cokoliv vně sebe, nikoliv sami sebe. A právě tyto osobní výmluvy každé protivenství jen posílí. A právě to nám spolehlivě zabrání lekcí úspěšně projít a uvědomit si vlastní  potenciál měnit svůj život podle sebe. Džwal Kul nás však svou energií vede k prožitku, že v našem vlastním Středu máme k dispozici veškerou sílu celého vesmíru, potřebnou k uplatnění naší skutečné moci. Takové však, která je vždy zcela klidná a ačkoliv (anebo právě protože) naprosto není bezmocná, bojovat nepotřebuje.


 

"Dokud trvá představa já,
existují i představy "ty" a "on".


Vypátráš-li Skutečnost za egem,
ono se rozplyne.
A s ním i představy "ty" a "on".


Zůstane jen Átman,
čistý, původní stav Bytí."Bhagavan Šrí Ramana MahárišiAstro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode