Afirmace pro 52. týden 2018

22.12.2018 11:50

 

 

"Afirmace" na rok 2018 jsou věnovány

citátům z knihy od Aldemy Vay

"TAJEMSTVÍ KOSMU

duch - síla - hmota",

 

jejíž obsah může být lidstvu užitečný

patrně ještě po celá dlouhá tisíciletí

a dost možná, že ještě i mnohem později.

 


 

 

 

24.12.- 30.12. - 52. týden 2018


 

 

 

Kristova pozemská inkarnace je Božským posláním,

duchovním působením do nitra člověka,

probouzející jeho touhu po sjednocení s Tvůrcem.

 

 

 

 

 

-------------------

 

 

 

 

G U R U
Výraz Guru je sice obvykle volně užíván k označení toho, kdo uděluje
duchovní rady, ale ve slovníku Šrí Ramany mělo toto slovo definici mnohem
omezenější. Pro něj je skutečným Guruem ten, kdo realizoval Já a kdo je
schopen používat své síly k tomu, aby ostatním pomáhal k dosažení cíle
Seberealizace.
Šrí Ramana často říkal, že Bůh, Guru a Já znamená totéž; Guru je Bohem
v lidském tvaru a současně je Já v Srdci každého oddaného. Protože je uvnitř
i vně, pracuje jeho síla dvěma různými způsoby. Vnější Guru uděluje rady
a jeho síla umožňuje oddanému udržovat pozornost upřenou na Já; vnitřní
Guru přitahuje mysl oddaného k jejímu zdroji, absorbuje ji v Já a nakonec ji
ničí.
Hlavní

 

Výraz Guru je sice obvykle volně užíván k označení toho, 

kdo uděluje duchovní rady, 

ale ve slovníku Šrí Ramany 

mělo toto slovo definici mnohem omezenější. 

 

Pro něj je skutečným Guruem ten, 

kdo realizoval Jáa kdo je schopen používat své síly k tomu, 

aby ostatním pomáhal k dosažení cíle Seberealizace.

 

Šrí Ramana často říkal, že Bůh, Guru a Já* znamená totéž; 

Guru je Bohem v lidském tvaru 

a současně je Já* v Srdci každého oddaného. 

 

Protože je uvnitř i vně, pracuje jeho síla dvěma různými způsoby. 

Vnější Guru uděluje rady 

a jeho síla umožňuje oddanému udržovat pozornost upřenou na Já*

vnitřní Guru přitahuje mysl oddaného k jejímu zdroji, 

absorbuje ji v Já* a nakonec ji ničí.

 

.

.

.

 

Nesprávné poznání je jen klamné ztotožnění Já* s tělem a myslí. 

Tato klamná identifikace musí zmizet

a pak zůstane jen samotné Já*.

 

 

 

 

 

 

 

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

 

Já* = Všezahrnující vědomí, Absolutno - nikoliv ego

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode