Afirmace pro 6. týden 2014

03.02.2014 14:43

 

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

3.2. - 9.2. 2014 - 6. týden 2014

 

Mistrovská karta č. 21  -  MARIE (Poznání jednoty)

 

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

MARIE (Poznání jednoty) – mateřská energie tohoto mistra nám pomáhá pochopit a prožít, že jsme vždy v trvalé ochraně,  milující péči a v bezvýhradném přijetí Boží Přítomnosti. Pouze naše ego, pod vlivem vlastní, pracně vystavěné a udržované zdi nevědomosti, to stále velmi tvrdohlavě nechce přijmout. Pak má zákonitě jakoby nekončící problémy i se vším ostatním, co nachází zdánlivě vně sebe. Síla Marie nás však neomylně vede k našemu pravému, vyššímu Já, které svou jednotu s Bohem, jenž je vším, velmi dobře zná. S její pomocí snadněji chápeme principy Lásky, jež nás od okamžiku k okamžiku drží plynule při životě. Chápeme pak, že dávání a braní má svou správnou míru skutečně nejen pro nás, ale stejně tak i pro druhé. Rozumíme, že vždy dostáváme vše, co právě potřebujeme - a vnímáme věčné propojení se vším stvořeným i s jeho Tvůrcem.

 

 

 

 

Dokonalé blaho je Brahman. 

 

Dokonalý mír je Já. 

 

To jediné existuje a je vědomé.

 

 To, co se nazývá štěstím, je jen přirozeností Já; 

 

Já se od dokonalého štěstí neliší. 

 

To, co se nazývá štěstím, je jediné, co existuje.

 

 Znaje tuto skutečnost a přebývaje ve stavu Já, 

zažívejte věčné blaho.“


 

 

Bhagavan Šrí Ramana Maháriši 


(Pozn. Brahman = Já; nikoliv malé osobní já = Bůh)
 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode