Afirmace pro 7. týden 2012

13.02.2012 13:54

 


Na rok 2012 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace podle Egyptského Tarotu (autorství: Clive Barret) a  Bhagavadgíty (překlad: Šri Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda: "BHAGAVADGÍTA taková, jaká je"). 

 

13.2. - 19.2.  - 7. týden 2012

 

Karta malé arkány  - Dvojka disků (mincí)

 

 

 

Tento list Tarotu v obecném smyslu označuje velmi široké spektrum dosahu lidské schopnosti podřizovat se chodu života a splývat s ním s nadšením dítěte  -  a jako jedna z několika dalších karet tarotu svůj přesnější význam přijímá především z listů bezprostředně sousedících. Témata jejího osobitého významu totiž zahrnují na jedné straně lehkomyslné zahrávání si s osudem, nerozhodnost, nevyrovnanost a dokonce až určitou bezpáteřnost. Ale na straně druhé mohou značit vysokou míru ochotné a hravé přizpůsobivosti, lehkost v umění žít přítomností, dokonce i nadhled, nestrannost, pochopení pro všechny aspekty věci, rozlišování, vyrovnávání protikladů v dualitě a udržování se v rovnováze nad ní - ve stavu nedvojnosti, v advaitě - čistotu mysli - a tedy i přirozenou moudrost.

Pod jejím vlivem proto můžeme nalézat neodolatelné podvodníčky a  hazardní hráče stejně tak často jako i neznámé mudrce nejvyšších řádů, spontánně žijících Tajemství Přítomného okamžiku. Už proto bychom s hodnocením situace, kterou ona signuje, neměli nikdy příliš spěchat.

Tento list v obecné rovině přináší radost, mnohé nové možností, nejrůznější příležitosti a může být proto i předzvěstí změn.

 

Kolo štěstí v Egyptském Tarotu je symbolizováno postavami dvou žen - jedna z nich tančí (modrý šat označuje božské aspirace obsažené v její snaze i vědomí) ve světle Slunce, ke kterému se obrací (symbolizuje touhu po Poznání), na hudbu druhé ženy, její učitelky a přitelkyně, která ve skromném šatu (prostota je nejkrásnější a také nejvýraznější ozdobou všech, kteří skutečně Vědí) trpělivě provádí svou práci ve stínu (své vlastní světlo má již probuzeno uvnitř sebe a dokáže jej předávat i druhým a netouží již po ničem dalším) - aby její žačka měla pro svůj projev a učení se co nejvíce Světla.

Vyniká u nich sice nedramatický, ale stále ještě protiklad jejich osobností - ale na straně druhé existují i jako doplňující se dvojice, která tak upozorňuje na vyrovnanou plnost a jednotu života i ve všech podobách a tvarech projeveného stvoření. Označuje krásu a radostnost božské hry (činnosti a osudů nás všech), která je současně i učením se těm nejvyšším pravdám, byť si to dlouho nemusíme vůbec uvědomovat. 

 

 

 

Bhagavadgíta, kapitola desátá - Nejdůvěrnější poznání - sloka 2:

 

"TATO MOUDROST JE KRÁLOVSKÉ VĚDĚNÍ A NEJDŮVĚRNĚJŠÍ TAJEMSTVÍ.

JE TO NEJČISTŠÍ MOUDROST,

A PROTOŽE UMOŽŇUJE REALIZACI VLASTNÍHO JÁ,

JE DOKONALOSTÍ NÁBOŽENSTVÍ.

VYKONÁVÁ SE S RADOSTNOU NÁLADOU A NIKDY NEKONČÍ".

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode