Afirmace pro 7. týden 2013

10.02.2013 16:46

 

 

Na rok 2013 jsou pro Vás připraveny týdenní afirmace

podle  třech listů Ánanda Tarotu (autorka: Ananda Kurt Pilz) 

a příběhů ze života a učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho.


 

 

 

 

11.2. - 17.2. 2013  - 7. týden 2013

 

 

Karty malé i velké arkány (podle pořadí) -  dvojka mečů, královna mincí, desítka holí

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Základní atributy listů (konkrétně) v této sestavě k výkladu textu:

 

Dvojka mečů - značí hluboké vnitřní pochybnosti a nevíru, sílu protikladných postojů se snahou je řešit pouze myslí  - potlačením citů a pocitů (zde například: obava kuchařky jít za Bhagavánem osobně; její nedostatečná víta - pochybnost -  v Bhagavána a jeho vnitřní vedení; protiklad mezi nepříjemně pociťovanou těžkou prací a snahou ji využít jako formu zviditelnění sebe)

 

Královna mincí - nese praktický vztah k rodině, domácnosti a hospodářství, plodné úsilí, ale i někdy i příliš materiální náhledy na svět a schopnost si s nimi poradit za účelem dosažení hmotného zisku, poživačnost, smyslnost - a týká se především všech ženských osob těchto atributů a Šakti působící skrze ně (zde například: Santammalina práce v kuchyni, ale i její přehánění a snaha se díky ní "stavět na odiv" - to vše na úkor vnitřního vztahu s Bhagavánem a  na úkor osobní spirituální praxe)

 

Desítka holí - nese špatné vyhlídky i při nasazení maxima sil a trápení z toho vyplývající, také přílišnou a neúnosnou zodpovědnost, která je však přijímána často příliš egoisticky a pokud je změněn přístup, lze ji ihned snadno zmírnit a nalézt pomoc druhých  (zde například: přehánění práce a zásluh kuchařky a vyžádaný krok Bhagavána, který samozřejmě nebyl vůbec nadšen jejím  požadavkem, protože byl podmíněn nesprávným lidským a hlavně spirituálním přístupem Santammal)

 

 

 

 

Výňatek z knihy "Žít podle Bhagavána" od Davida Godmana v překladu Rudolfa Skarnitzla (Anamalai svámí vzpomíná na Bhagavana Šri Ramanu Mahárišiho, jeho učení a  ášram tak, jak zde probíhal každodenní život a odpovídá na dotazy hledajících zcela striktně v duchu Bhagavánova učení), str. 76:
    

 

 

„Již jsem se zmínil, že někteří pracovníci ášramu měli přílišnou úctu, než aby přímo hovořili s Bhagavánem, a že mne někdy používali jako jejich prostředníka. Santammal, hlavní kuchařka, mne jednou požádala, abych Bhagavánovi vyřídil její zprávu.

Až do pozdních dvacátých let byl hlavním kuchařem Činnasvámí. Když byl pověřen vedením ášramu, přípravu jídel v kuchyni převzaly bráhmanské vdovy: Santammal, Sampurnammal, Tenamma Patti, Likammal a Subbalakšmí Ammal.

Dlouhými hodinami práce v kuchyni velmi zeslábla. Řekla mi: „Vy stále mluvíte s Bhagavánem, prosím, sdělte mu, že kvůli vší té práci, kterou vykonávám, mám mnoho bolestí. Prosím, zeptejte se ho, co mám dělat.“

Když jsem její zprávu předal, Bhagaván ji nepřijal s přílišnými sympatiemi. „Ona dělá všechno ve prospěch svého ega. Pociťuje: já tuto práci vykonávám a jsem za vše v kuchyni odpovědná. Snaží se lidem ukazovat, že všechnu tu práci dělá a doufá, že tím získá uznání. Stěžuje si, aby si lidé uvědomili, jak mnoho toho dělá. Řekněte jí, ať dělá méně. Řekněte jí, ať jen dohlíží na ostatní ženy. Na těžkou práci v kuchyni je tam dost lidí. Není třeba, aby se takto vystavovala na odiv. Když se bude řídit mými pokyny, bolesti přestanou.“

Než jsem jí však mohl zprávu vyřídit, Bhagaván šel do kuchyně sám, aby jí řekl: „Od nynějška budete na ostatní ženy pouze dohlížet. Ony ať vykonávají těžkou práci.“

 


 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode