Afirmace pro 8. týden 2014

18.02.2014 09:10

 

 

Na rok 2014 jsou pro Vás připraveny "afirmace"

podle  listů  Velkých karet archandělů,

Velkých mistrovských karet (autorky: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider)

a výroků ze života, učení Satgurua - Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho -

- ztělesnění moudrosti starověké Indie.

 

 

17.2. - 23.2. 2014 - 8. týden 2014

 

Mistrovská karta č. 19  -  Helion (Bytí podobné slunci)

 

 

Základní atributy listu k výkladu textu:

 

Helion (Bytí podobné slunci) – je mistrovským nositelem zářivé sluneční energie, která nám dává sílu nalézt a žít své vlastní skutečné Bytí. Rozpouští strachy a nevědomost, umožňuje našemu nitru přirozeně zářit. Dává nám odvahu být tím, čím skutečně jsme. Podporuje zdravou sebelásku – oprávněný cit k naší nejvnitřnější podstatě, ve které se poznáváme jako věčně svítící, vědoucí slunce a světlo veškerenstva. Pak můžeme žít zcela přirozeně a beze strachu  - bez nutnosti cokoliv zastírat maskami a závoji osobnosti  - nejen sami se sebou,  ale současně v plném souladu i se vším ostatním.

 

 

 

Avidja je jen naše nevědomost a nic jiného.

Je to nevědomost neboli zapomenutí Já.

Může na slunci existovat tma?

 A podobně, může před sebe-vědomým

a samozářícím Já existovat nevědomost?

Kdybyste znal Já,

neexistovala by nevědomost ani utrpení.

Je to mysl, která pociťuje trápení a bídu.

Tma nikdy nepřichází ani neodchází.

Spatřujte slunce a tma nebude existovat.

Podobně spatřujte Já a shledáte,

že neexistuje avidja.
 

 

 

Bhagavan Šrí Ramana Maháriši

 

 

 

 


(Pozn. Já, nikoliv malé osobní já = Bůh, Absolutní Bytí; Avidja = duchovní nevědomost, kterou trpí každé malé osobní já dokud se vědomě zcela nerozplyne ve velkém Já)

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode