Animace 4: Krásná fota - barvitost života na Zemi

27.03.2011 14:30

 

Krásná fota.pps (6,7 MB)

 

Přispěl(a): Naďa Čermáková 

 

 

Ocenění příspěvku

"jj" napsala:

"Máme tak krásnou planetu, plnou tolika krásných bytostí - život zde je neuvěřitelně barvitý a pestrý. Nechybí zde ani magická drsnost působení živlů, ani jemná viditelnost působení Ducha - je jen na nás uvědomit si, že cíl života na Zemi je spirituání a že všechno ostatní k němu pouze vede.

Nejsme pány přírody - ale  jejími pomocníky. Ona je matka, která nás všechny velkoryse živí, pokud jí to dovolíme. Nemáme právo ji jakkoliv ničit či násilně zasahovat do přirozeného řádu všech jejích věcí - které jsou projevem Svrchované Síly, tající se za celým Stvořením viditelným i neviditelným. Můžeme jen chránit, pozitivně rozvíjet -  a děkovat za to, že zde vůbec můžeme být a spirituálně přitom růst. Pak je i sám člověk skutečně skvělý a výjimečný tvor, hodný jeho vlastního jména.

Hromadění věcí a nadbytečného pokroku není správné a vede k nevyhnutelným problémům, které ostatně neminuly žádnou předchozí "vyspělou" civilizaci - a my to přece už dobře víme. Člověk v podstatě potřebuje k plnohodnotnému životu jen velmi málo. To jen jeho neklidná mysl mu stále dokola říká - ještě chtěj to - a ještě tamto a víš co (?)  - raději, jen pro jistotu, ještě i támhleto ... v takřka nekonečném sledu. Jak posléze v tom všem nesmyslném toužení může být jasně vnímáno  přirozené a věčné  štěstí  našeho pravého Bytí?

V určitém čase se příroda na pokyn Ducha brání našemu negativnímu vlivu, abychom si své chyby mohli uvědomit a aby se vše vrátilo do přirozené rovnováhy. Ale příroda má také  svůj vlastní přirozený vývoj - všechny hory, moře, oceány, půda - zde odedávna vznikaly působením sil, které lidskému pohledu připadají děsivé, pokud se na ně nechtěně dívá příliš zblízka a  děsivě krásné, pokud se dívá z dálky a není jimi přímo ohrožen. Ale jsou i přesto skutečně velmi přirozené a tím i nevyhnutelné.

Je vlastní chybou člověka, že je nebere v potaz a že si beze špetky moudrosti, bez ohledu na to, kam až to jeho často tak bezcitný intelekt dotáhl, stále dokola buduje příliš nákladné paláce v pomíjivém světě a zanedbává to skutečně důležité ... sílu "obyčejné lásky", která sídlí v jeho vlastním (spirituálním) srdci jako životní princip a duchovní dar Vyšší Síly, a která, na rozdíl od jeho pomatené mysli, mu radí vždycky jen dobře.

Děkujeme paní Naděnko za připomenutí vší té krásy ... "

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode