Fáze Luny - září 2012

15.09.2012 15:33

 

 

Třetí čtvrť (kvadratura na Slunce v Panně - je s ním v pravém úhlu - 90.st. aspekt) - 8.9. 2012 - 14:18h – Luna ubývá znamením Blíženců.

 

Astrologická indicie a  inspirace: 

Konjunkce Luny s Jupiterem v kvadratuře na Slunce v konjunkci s Merkurem dává tušit velmi špatný praktický odhad i soulad ve všech typech vztahů, jednání a dohod – zejména pak pracovních, zdravotních  a těch, které mají přinést oboustranný praktický prospěch. Mužská a ženská energie se nějak nebude moci domluvit, ve vazbě na děti a mladou generaci toto bude nejmarkantnější … Následky nemusí být přímo katastrofické, ač to v některých případech jistě může hrozit – minimálně však lze očekávat chyby, zmatky, odklady, přehánění a celkovou absenci moudrosti, byť prezentace či původní plán všech souvisejících nápadů může být sebeúžasnější. Vzdělávání, školství, informatika, zdravotnictví a (i jeho) služby, obecně organizace atp. toto pocítí nejvíce. Začínat s dietou také dnes opravdu smysl nemá … ale činit výstřední opak také ne!

 

 

Nov (konjunkce se Sluncem - je s ním na stejném stupni zodiaku - 0st. aspekt) -16.9. - 3:13h – Panna.

 

Astrologická indicie a  inspirace: :

Konjunkce Luny se Sluncem a Merkurem bez dalších výrazných vazeb dává tušit soustředěnost na vše, co bylo v minulé fázi zkomplikováno. Rodí se nové praktické myšlenky, plány s principy důkladného a detailního čištění  a omezování, odříkání – ale teprve další čas  a budoucí investice do nich ukáže, nakolik budou úspěšné. Pracovat pečlivě a sloužit s přesností, řešit otázky zdraví a zdravotnictví  se vyplatí  - zejména s co nejklidnější myslí. Držet rozumnou dietu (anebo úměrný – i dílčí půst) je nyní rovněž velmi žádoucí – také zahájit očistu organismu, vyčistit zejména trávicí trakt, především části následující po žaludku je skutečně dobrým startem. Meditace mohou být skvělé!

 

 

První čtvrť (kvadratura na Slunce ve Vahách - je s ním v pravém úhlu - 90.st. aspekt) - 22.9. - 20:43h - roste znamením Kozoroha.

Tento den je současně i dnem podzimní rovnodennosti, což mu dodává na zvláštní síle.

 

Astrologická indicie a  inspirace: 

Luna v konjunkci s Plutem v kvadratuře na Uran v Beranu a Slunce v konjunkci s Merkurem – dost i obecně problémový, nesouladný den  (plný urputného vzdoru, revolty, temného napětí a stresu, pokračování minulých potíží i ve zdraví a zdravotnictví provázaně na obchod) - a zejména pak pro všechny výrazné autority (včetně těch politických, globálních) a vztahy, smlouvy, dohody s nimi. Novátorské plány jednak narazí na odpor – a ani ony samy nemusí být vůbec v pořádku. Mladá generace nebude spokojena, objeví se potíže ve vztazích s ní. Bude chybět ochota ke kompromisům. Informace z tohoto času nebudou příznivé. Naštěstí vliv sextilu na Saturn i Neptun pomáhá vše mírnit – zejména zralost, soustředěnost a moudrost starších či zkušenějších a také všech senzitivních a čistých, mnohokráte zrozených duší může být  celé společnosti velmi užitečná. Vyplatí se předcházet nachlazení a nutná je opatrnost před chybami a zraněními pod vlivem nepozornosti a mentálního napětí a soustředění na nesprávnosti (až nepravosti). Zátěž v oblasti kostí a speciálně kolen (u někoho i v podbřišku) se může horšit – vliv Saturnu ale také tomuto  umožňuje úspěšně čelit fixací, omezením pohybu anebo naopak speciálními cviky a režimem.

 

 

Úplněk (opozice se Sluncem ve Vahách - je s ním na stejném stupni zodiaku protilehlého znamení - 180.st. aspekt) - 30.9. – 4:21h - plná Luna v Beranu.

 

Tento úplněk mohou silněji vnímat zejména významně obsazené první (2.pol.) až druhé (1.pol.) dekany znamení Berana, Vah, Raka a Kozoroha (Slunce, Ascendent, ale i Luna, Mars atp. na těchto stupních Vašeho horoskopu)

 

Astrologická indicie a  inspirace: 

Luna v konjunkci s Uranem v kvadratuře na Pluto dává tušit vrcholná vztahová a společenská napětí a hrozící výbušnost a zkratovost a možnost překvapivých odhalení (navíc se snahou je alespoň částečně zakrýt), která se však setkají s odporem či vlnou nespokojenosti - ve všem, projevenou nyní i na úrovni celospolečenské a globální. Hrozí nepříznivá překvapení až šoky v souvislosti se vším, co ani běžně nemá dlouhého trvání, kdesi dokonce existuje akční soustředěnost i větších skupin lidí  na věci nesprávné a může být vyprovokována. Tvrdohlavost, nesmířlivost a jednostrannost ohrožují stabilitu hrozbou až otevřením větších konfliktů. Například i zemská kůra může obtížněji čelit tlaku ohně a tlaku, který ji bodově – intenzivně na malé ploše - příliš zatěžuje (například eskalace vnitřní činnosti sopek - hrozba budoucích propadů půdy a pevných povrchů, zřícení apod. v některých oblastech). Záležitosti zdraví vyžadují mnoho prevence a nucení se ke klidu, opatrnost je třeba zejména v oblasti hlavy (u někoho i ledvin, podbřišku a kosterní soustavy), jinak může mít každé rozčilení velké, až nečekané, rozhodně nepředpokládané,  následky, se kterými se toho již mnoho nenadělá. Meditace a vše, co vyžaduje klid může být ztíženo poněkud militantními sklony mysli.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode