Karthigai Deepam 2013

11.11.2013 14:20

 

Kartika (Karthigai) Deepam 2013  - festival je v plném proudu již od pátku 8.11. - hlavní svátek se pak slaví v neděli 17.11., v den úplňku jako vždy.  

Plná luna symbolizuje  přítomnost většího světla na Zemi, snazší možnost projasnění mysli a pronikání JÁ - átman: Záře a Blaženosti Vědomí (Svrchovaného  Brahma, SAT-ČIT-ÁNANDA).

 

 BHAGAVADGÍTA (Boží píseň), kap. XIII., vs. 12-17:

 

"Nyní popíši to, co je třeba poznat

a poznáním čehož člověk dosáhne nesmrtelnosti.

Bez počátku je Svrchované brahma.

Nelze o něm říci ani že je "sat", ani že je "asat".

 

S rukama a nohama všude,

s očima, hlavami a ústy všude

i s ušima všude

On existuje a všechno obklopuje.

 

Svítí v činnosti všech smyslů,

a přece je bez smyslů;

Absolutní, přitom všechno udržující,

bez gun, které přesto zakouší.

 

Je vně i uvnitř všech bytostí,

hýbe se a také je nehybný;

pro Svou extrémní jemnost

je nepostřehnutelný rozumem.

Je daleko i blízko.

 

Je nedílný, a přece se zdá,

že je rozdělený na jednotlivé bytosti.

Je známý jako udržovatel bytostí.

Pohlcuje a plodí.

 

Je světlem všech světel

a za veškerou tmou.

Je poznání, předmět poznání i cíl poznání

a přebývá v srdcích všech."

 

 

 

 

 

 

Hora Arunáčala je na svém vrcholu v tento večer osvětlena hořícím ohněm, viditelným široko daleko kolem. Její krása a spirituální vliv tak přitahuje ještě více duší než kdykoliv jindy.

 

 

 

 

 

 

BHAGAVAN ŠRI RAMANA MAHÁRIŠI: Pět drahokamů pro Šrí Arunáčalu, vs. 1:

 

 

"Oceáne nektaru, plný Milosti,

pohlcující vesmír svou září!

Ó Arunáčalo, Ty Svrchované samo,

buď sluncem a otevři lotos mé mysli,

dávajíc mu blaženě vzkvést!"

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode