Luna v úplňku na Velký pátek

04.04.2012 17:46

 

Úplněk - plná Luna - má vždy svou zvláštní sílu. I současné oficiální statistiky mnohých institucí ji již berou v potaz (policie, hasiči, nemocnice, meteostanice aj.), historicky je však tento vliv znám od nepaměti i u obyčejných lidí a ti moudřejší jej pak dokáží i velmi prakticky a účinně využívat (zahrádkáři, kadeřníci, léčitelé, umělci, spirituální hledající atp.).

 

 

 

 

Síla plné Luny může být ještě násobena či jinak ovlivňována ostatními planetami - ale také například děním ve světě duchovním.

V pátek 6.4. 2012 ve 20:21h (platné pro zeměpisné souřadnice Prahy), v první den svaté triády Velikonoc, se Luna putující ve znamení Vah dostane do opozice se Sluncem v Beranu, jehož světlem je ozařována a přijímá tak současně i jeho vlivy. Tento aspekt (opozice - jinými slovy stejný stupeň zodiaku protilehlého - 180st. - znamení) vyvolává zákonitě i v celé přírodě tolik charakteristické napětí, které lze vnímat takřka všude, jako je tomu při každém úplňku.

 

Střet znamení Berana a  Vah  však charakterizuje nyní toto napětí úžeji - jako střet já a my; jako protiklad příliš vyhraněné a někdy hodně nezralé individuality s důrazem na (příliš ohnivou) sílu a naopak osobnosti ochotné fungovat v nejrůznějších typech partnerství -  někdy celkově mnohem vyzrálejší, s důrazem na (příliš omezující) autoritu; jako jednostrannost versus schopnost nahlížet na věci ze dvou stran atp. Je to o to dramatičtější, že i samotní vládni těchto dvou znamení  - tedy Venuše s Marsem - jsou aktuálně i mezi sebou ve velmi ostře vyhroceném konfliktu.

 

Přičemž vliv Vah (umístěná Luna; aspekt Síly-Šakti) se projevuje spíše v citech, emocích, empatickém postoji a spíše u žen anebo těch osob, u nichž ženská část osobnosti převažuje.

Vahám vládne Venuše, která se nachází v Blížencích a zabarvuje tak tento den i svým vlivem - potřebuje dostávat pozitivní a láskyplnou odezvu od druhých a je to také jejím největším darem, který umí vložit i do slov. Mars, vládce Berana, jí to však bude skutečně velmi účinně kazit, až znemožňovat. Možnost jak z toho ven dostává Venuše skrze pozitivní aspekt (sextil) na Uran v Beranu - tedy pokud si zachová bezprostřední, intuitivní a i poněkud originální a samozřejmě zejména spirituální  lásku, schopnou reagovat i na ty nejdrobnější nuance přítomného okamžiku.

 

A naopak vliv Berana (umístěné Slunce; aspekt Šivy-Vědomí) je viditelný  u hodně osobního postoje jednotlivce s průraznými, novátorskými a vůdčími snahami - a spíše u mužů anebo těch osob, u nichž převažuje mužská část osobnosti.

Beranu vládne Mars, který se nachází v Panně a zabarvuje tak tento den i svým vlivem - sklonem věnovat se praktické stránce života často až přílišně a s velkou pečlivostí, zaměřením na přesnost a na výsledek; to může být všem snahám spirituálním ke škodě, jak ještě  zdůrazňuje  jeho aspektace nepříznivá nejen k Neptunu (opozice) v Rybách (velmi napjatá hrozba všech druhů klamů, omylů i zklamání, které mohou být i velmi hluboce skrývány a dokonce i v daný čas zcela nerozpoznány), ale i k Venuši (kvadratura) v Blížencích (otevřený střet s principem lásky a čestnosti, schopnosti domluvit se ochotně a laskavě, zejména s těmi nejbližšími). Jeho vlivy jsou navíc v mnoha případěch i karmické, jak naznačuje jeho retrogradita (zdánlivý zpětný pohyb zvěrohruhem) - a toto se týká také Saturnu. Mars sám o sobě mnoho dobrého v tento den ani nenabízí - snad jen kromě nepřesného vlivu na Pluto (tedy jde o určitou, spíše potenciální - není totiž v plné síle potřebného přesnějšího aspektu, schopnost vůdcovství s velmi ostrými lokty provázenými  poněkud nukleární silou osobnosti schopnou strhnout s sebou celé davy - otázka je ale, k čemu by to vedlo, pokud jsou jeho ostatní apekty takové, jaké jsou).

 

Plná Luna se navíc k tomu v tento den nachází v blízkosti Saturna, rovněž ve Vahách, který jí  a jejím vlivům působí další dílčí omezení, stres a frustraci - ale současně i prohloubení a možnost    udržet se v klidu, přestože vůbec ne zcela dobrovolně (toto bude ještě asi tak půl dne samostatně sílit zejména po samotném vrcholu úplňku).

Oproti tomu s vlivy Slunce je Saturn v přímém sporu, které vyhrocuje svou přirozenou a posílenou autoritou, ale i omezujícími sklony -  citově snad až příliš (v tomto znamení je ale Saturn astrologicky v povýšení a lze mu tak přičítat alespoň snahu po dobrých motivech) - žádná síla Berana tedy nemůže být zcela svobodná a musí s jeho (partnerskou) autoritou chtě nechtě počítat, jinak se vše zejména pro ni neobejde bez nepřehlédnutelných nepříznivých následků - ačkoliv to obecně není naprosto nijak příjemné pro žádnou ze stran.

 

Je nasnadě, že toto vše zásadně ovlivňuje všechny partnerské  - jistě nejen ve smyslu soukromé -  a tím i skutečně nejširší společenské záležitosti (politiku a všechny velké lidské celky nevyjímaje), ale jde i o přímý střet všech protikladných  sil  - také  samozřejmě o symbolický střet sil světla a tmy.

Spirituální Síla letošního Velkého pátku pro nás tkví v síle pramenící z přidržení se tradice dodržování Ticha, maximální možné usebranosti a jednobodového, intenzivního zaměření se do nitra, na Mistra, Srdce, Boha v nás (čemuž svou razancí napomáhá nasazení současného zodiakálního stupně Slunce) - a současně v poddání se hluboké a současně zodpovědné a přirozeně spravedlivé a objektivní, nestranné Lásce, která se projevuje nejen vnitřně, ale automaticky, pokud je zde ryzost, i zevně, směrem k druhým, vytvářejíc tolik potřebnou harmonii všech sil. Nastoupit musí především velmi silná dobrá vůle člověka jako vědomý akt lidské bytosti, která se musí připravit na to, že bojuje s aktuálními nepříznivými vlivy svého prostředí.

Tak jako i Ježíš vydržel ve svém zaměření se na Boha  i v hodině nejtěžší (ačkoliv i on lidsky zakolísal, když v jednu chvíli  zoufalství zvolal: "Ó Bože, proč jsi mne opustil?" -  procházel v tu minutu nejtěžší zkouškou své Víry, jíž úspěšně prošel díky ochotě svěřit svému Otci bezvýhradně zcela vše, tedy i své vlastní tělo, naprosto celou svou osobnost) - je i dnešní den možností projít zkouškou pro každého upřímného hledajícího a popasovat se s protikladnými vlivy dnešního dne - který jako odměnu dává bystřejší, snadnější a delší Bdělost a současně možnost jasně vnímat i vyzařovat a nechat proudit Lásku, pokud je maximálně pozitivně těženo ze všech napětí dnešní den provázejících, což jistě není nijak snadné, ale jistě to není ani zcela nemožné.

 

 

Skutečná smrt ega (symbolizována ukřižováním Ježíše na Kalvárii)

posléze přináší Spirituální Probuzení - 

a tím i úplnou harmonii všech vlivů  - okamžitě a navždy.

 

 

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode