Mahášivaratri 2014

27.02.2014 21:27

 

27.2. 2014 se v Indii slaví Mahášivaratri svátek všech jogínů - den a především noc Boha Šivy, jejich patrona. Šri Ramana Maháriši označoval Já (vyšší Já, Sat-Čit-Ánanda: Vědomí-Bytí-Blaženost, tedy nikoliv egoistickou osobnost) různými jmény a označení "Šiva" bylo jedním z nich.

 

 

Otázka hledajícího.:
Kdysi jsem Bhagavánovi vyprávěl, jak jsem měl někdy v době kdy
jsem konvertoval k hinduismu vizi Šivy. Podobnou zkušenost jsem zažil
v Courtallamu. Tyto vize jsou chvilkové, ale jsou plné blaha. Chtěl bych
vědět, jak by je bylo možno učinit trvalými a nepřerušovanými. Bez Šivy
není v tom, co kolem sebe vidím, život. Činí mne tak šťastným myslet na něj.
Prosím, řekněte mi, jak se pro mne může jeho vize stát trvalou.
 
Odpověď Šrí Ramany Mahárišiho.:
 
Mluvíte o vizi Šivy. 
Vize je vždy objektem. 
To znamená existenci subjektu. 
Cena vize je stejná jako cena toho, kdo ji vidí.
To jest, povaha vize je ve stejné úrovni jako povaha vidoucího. 
Objevování se znamená i mizení.
Cokoli se objeví, musí také zmizet. 
Vize nemůže být věčná. 
Ale Šiva je věčný.
Vize předpokládá vidoucího. 
Vidoucí nemůže popřít existenci Já. 
Neexistuje ani okamžik, kdy by Já jako vědomí neexistovalo a vidoucí ani nemůže
zůstat od vědomí oddělen. 
Vědomí je věčné bytí a jediné bytí. 
Vidoucí nemůže vidět sám sebe. 
Popírá snad svou existenci, protože nemůže sám sebe vidět  očima tak jako ve vizi? 
Ne. 
 
Takže pratjakša (přímá zkušenost) neznamená vidění, ale bytí.
Být znamená realizovat. 
Tedy, „Jsem, který jsem“. 
„Já jsem“ je Šiva.
 Nic dalšího bez něj nemůže být. 
Vše má své bytí v Šivovi a kvůli Šivovi.
Proto se dotazujte, „Kdo jsem já?“ 
Ponořte se hluboko dovnitř a setrvejte jako Já. 
To je Šiva jakožto bytí. 
Neočekávejte, že budete mít jeho vize opakovaně. 
Jaký je rozdíl mezi objekty, které vidíte a Šivou? 
Je obojím, subjektem i objektem. 
Nemůžete být bez Šivy, protože Šiva je vždy realizován zde a nyní. 
Myslíte-li si, že jste ho dosud nerealizoval, je to špatné. 
Je to překážka pro jeho realizaci. 
Vzdejte se i této myšlenky a realizace je zde.
 
 
 
 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode