Nové afirmace - a něco o našem pravém "JÁ"

25.01.2011 16:39

 

Na rok 2011 jsou pro Vás připraveny "Mandala karty" Heity Copony a afirmace z karet "Moc přítomného okamžiku" Eckharta Tolle. Mandaly zde slouží jako aktivní pomoc při snaze o trvalé uvědomování si přítomného okamžiku - v němž máme možnost snadněji se spojit se silou našeho pravého Já. 

 

Naše pravé Já, zdroj našeho života, sice od nás není nikdy odděleno (protože pak by naše existence nemohla vůbec přicházet do úvahy), ale běžně není námi uvědomováno v plné síle, čerpáme pouze něco málo z jeho odlesků - zejména tehdy, jsme-li šťastní. Všichni tvrové po tomto štěstí podvědomě touží - a mají na ně také plné právo.

Jen musí nalézt tu správnou cestu k němu a neplahočit se stále dokola výlučně za smyslovým uspokojováním a za marnými tužbami po pomíjivých věcech. Vědomě jsou schopny jít touto cestou pouze bytosti lidské. Dar našeho těla bychom tedy měli využívat úměrně - lidské zrození se totiž nedosahuje nijak snadno.

Pravé štěstí je nikoliv záležitost k nám přicházející z vnějšku, ale naopak právě z našeho pravého Já v našem nitru - protože ono je vždy plné Sat-Čit-Ánanda, tedy Poznání-Vědomí-Blaženosti, jež jsou jeho odvěkou podstatou. Toto Já je společné veškerému Životu a s jeho plným poznáním  tuto Jednotu Bytí nakonec plně žijeme - tak jako všechny Osvícené bytosti.

Cesta k tomuto stavu si ale vyžaduje své (více o její filozogii advaity na: https://www.astro-aura.cz/filozofie-advaita/) - zejména musíme nejprve překonat všechna fyzická a smyslová omezení, naši mysl nevyjímaje, jak shodně vědí z vlastní přímé zkušeností všichni, kteří se plně sjednotili se samotným Zdrojem  Života.

 Přečtěte si proto nejlépe  vlastní slova jihoindického Mudrce Šri Ramany Mahárišiho o tomto plném štěstí - on tento výsostný (trvalý) stav žil dokonce již od svých 16ti let.  Působil na posvátné hoře Arunáčale, v těsné blízkosti města Tiruvannamalai  ... https://www.astro-aura.cz/news/sri-ramana-maharisi-o-stesti2/.

 

Domovský ášram mudrce, který spontánně vznikl za doby jeho života a který se i nyní stará o mnoho spirituálních poutníků naleznete na www.sriramanamaharshi.org/.

 

 

 

To vše tedy skutečně znamená přestat se ztotožňovat nejen s naším tělem, egem, ale i celkově se svou individuální osobností jako od ostatního odděleným jedincem a vnímat se nakonec jen jako jeden z nástrojů Vesmírné inteligence, jenž od ní není principiálně odlišný (a nikdy nebyl, jen si to neuvědomoval, zapomněl na to) a žije jen skrze její Sílu, Inteligenci a Štěstí.

 

 

I v našich všedních dnech - respektive právě v nich - v časech plných starostí, povinností a vracejících se stresů - bychom se měli opakovaně pokoušet se s touto Silou našeho pravého Já stále spojovat, protože jen ona nás dokáže přese všechno provést nejklidněji, nejharmoničtěji a také nejsprávněji.

Pak nakonec zjistíme,  že to nejsme my, kdo hýbe světem, ale právě ona Inteligentní Síla, která tvoří trvalý podklad všeho stvořeného a je také jeho zdrojem a příčinou. Tak se nakonec zbavíme nesprávného pocitu vlastního konatelství, které nás trápí opakovaně už celé věky ... a můžeme žít plnohodnotně  - se skutečnou  lehkostí a trvalou radostí.

Afirmace na podporu udržení vědomí přítomného okamžiku naleznete každý týden na: https://www.astro-aura.cz/novinky/afirmace-pro-rok-2011/ 

 

 

 

"Tak dlouho, dokud nevědomost o sobě samém trvá,

tak dlouho trvá zármutek a utrpení."

 

Tripura Rahasja

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode