Novinky z Ramanášramu (leden 2014)

25.01.2014 11:45

 

Lednové vydání zpravodaje domovského ášramu Šri Ramany Mahárišiho - Saranagathi - z nového webu ášramu.

Z obsahu - Hovory se Šri Ramanou Mahárišim - o džňáně a upásaně – o poznání a o úsilí vedoucí k poznání*; původ  Pradakšiny (část druhá); kalendář nadcházejících událostí ášramu; význam – moudrost slov: Upásana**; pohled zpět do roku 1914; oznámení na ášramovém webu; zpráva z výročí 134. dne narození Šrí Bhagavána; příběhy z purán; Skutečnost ve Čtyřiceti verších (vs. 30 ***); Pradakšina – Anga-pradakšina; další oznámení aj. 

 

* Hovory se Šri Ramanou Mahárišim (§362): Džňána (Poznání Já) & Upasána (úsilí vedoucí k Poznání)

M.: Some say that jnana and upasana are the two wings with which to fly to mukti. What is jnana? What is upasana? Jnana is ever present. That is the ultimate goal also. When an effort is made, the effort is called upasana; when it is effortless, it is jnana, which is the same as mukti.

Volný překlad:

M.: Někteří říkají, že džňána a upásana jsou dvě křídla, na kterých se letí k duchovnímu osvobození. Co je džňána? Co je upásana? Džňána je věčná přítomnost. Je také konečným cílem. Když je úsilí ovládnuto, je nazýváno upásana;  když je přirozené, bezusilovné, je to džňána, která je stejná jako Osvobození.

 

** Jaké úsilí vynaložíte, takový výsledek obdržíte. Ovoce úsilí je zaručené. Upasána znamená úsilí nebo-li neustálá praxe jakékoliv činnosti; mít stále v mysli určitý cíl. Výsledek je stejné podstaty jako úsilí. Měli byste poznat, jaké úsilí je správné vynaložit. Podle toho, jakým způsobem přemýšlíte o ostatních, takový bude důsledek. Nikdy proto nemyslete zle o ostatních.

 

 *** 30. Jestliže se někdo ve své mysli dotazuje 'Kdo jsem já?', individuální 'já' zahanbeně podlehne ve chvíli, kdy je dosaženo Srdce a kdy se spontánně zjeví Skutečnost jako 'Já-Já'. Třebaže Skutečnost odkryje Sebe Samu pociťováním 'Já', nejedná se o ego (omezené 'já'), ale o Dokonalé Bytí, Absolutní Já.

Další (volný) překlad:

Když se mysl obrátí dovnitř pátráním  ‘Kdo jsem  já? ’ a splyne se Srdcem, tehdy „já“ zahanbeně sklopí hlavu  a jediné „Já“ se objeví jako „To“. Třebaže se objevuje jako „Já-Já“, není to ego. Je to Skutečnost, Dokonalost, Podstata Já - Absolutní Bytí.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode