Šri Ramana Maháriši o Osvobození (Realizaci) a zániku mysli

02.10.2011 21:26

 

Výňatek z knihy "Buďte čím skutečně jste", kde odpovídajícím je Šri Ramana Maháriši,strana 38-39, v překladu Jany Vilímovské (editoval David Godman) - s laskavým svolením serveru www.advaita.cz, kde tuto hodnotnou knihu naleznete celou zdarma ke stažení v elektronické podobě.

 

 

Ot.: Říká se, že je mimo mysl a přece realizace s myslí souvisí. „Mysl o tom

nemůže přemítat. Nemůže to být myšleno myslí a jen mysl to může realizovat.“

Jak lze tyto protimluvy vysvětlit?

 

Odp.: Átman je realizován s mruta manas (mrtvou myslí), to jest s myslí bez

myšlenek a obrácenou dovnitř. Potom mysl spatřuje svůj zdroj a stává se tím

(Já). Není to jako by subjekt vnímal objekt.

Je-li pokoj temný, je třeba lampy, aby jej osvětlila a očí, aby rozeznávaly předměty.

Když však vyjde slunce, není k spatřování předmětů žádné lampy zapotřebí.

Abychom viděli slunce, nepotřebujeme lampu, stačí obrátit k samozářícímu

slunci své oči.

Podobné je to s myslí. K spatřování předmětů je třeba odraženého světla

mysli. Abychom viděli Srdce, stačí, aby k němu byla mysl obrácena. Mysl tak

sama sebe zničí a potom září samotné Srdce. [7]

Podstatou mysli je pouze vědomí nebo uvědomování. Když však nad ní získá

vládu ego, funguje jako schopnost uvažovat, myslet či pociťovat. Kosmická

mysl, jež není omezena egem, nemá nic od sebe odlišného a je tedy pouze

vědomá. To je to, co znamená biblické, „Jsem, který jsem“. [8]

Vězte, že když mysl zanikne ve svrchovaném vědomí vlastního Já člověka,

všechny proměnlivé síly, počínaje silou zalíbení (včetně síly konání a síly poznání)

zcela zmizí, neboť jsou rozpoznány jakožto neskutečné představy, objevující

se ve formě vědomí vlastní člověku. Nečistá mysl, jež funguje jako myšlení

a zapomínání je samsara, což je cyklus zrození a smrtí. Jen skutečné „Já“,

v němž aktivity myšlení a zapomínání zanikly, je čistým osvobozením.

Je prosto pramada (zapomínání Já), jež je příčinou zrození a smrtí. [9]

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode