Ticho a satsanga

14.07.2011 19:27

 

Výňatek z knihy "Buďte čím skutečně jste", kde odpovídajícím je Šri Ramana Maháriši, str. 75, v překladu Jany Vilímovské (editoval David Godman) - s laskavým svolením serveru www.advaita.cz, kde tuto hodnotnou knihu naleznete celou zdarma ke stažení v elektronické podobě.

 

 

T I C H O   A   S AT- S A N G A

 

Ačkoli Šrí Ramana rád verbálně předával své učení každému, kdo ho o to

požádal, často poukazoval na to, že „tiché učení“ je přímější a účinnější.

Tato „tichá učení“ spočívala v duchovní síle, která se zdála vyzařovat z jeho

těla, v síle tak mocné, že ji považoval za nejpřímější a nejdůležitější aspekt

svého učení. Místo aby dával slovní návody na kontrolu mysli, vyzařoval

bez úsilí tichou sílu, která automaticky zklidňovala mysl každého, kdo byl

v jeho přítomnosti. Lidé, kteří byli na tuto sílu naladěni, říkají, že ji pociťovali

jako stav vnitřního míru a pohody; u některých pokročilých oddaných

dokonce uspíšila přímou zkušenost .

Tato metoda výuky má v Indii dlouhou tradici a jejím nejslavnějším

představitelem byl Dakšinamurti, který byl manifestací Šivy a který silou

svého mlčení přivedl ke zkušenosti čtyři učené mudrce. Šrí Ramana

mluvil o Dakšinamurtim často a s velkým uznáním a jeho jméno se objevuje

v mnoha rozhovorech této kapitoly.

Tento tok síly od Gurua může přijímat každý, jehož pozornost je soustředěna

na nebo na podobu Gurua; vzdálenost není na překážku účinnosti.

Tato pozornost se často nazývá sat-sanga, což doslova znamená

„sdružení se s bytím“. Šrí Ramana tuto praxi z celého srdce doporučoval

a často říkal, že je to nejúčinnější cesta k dosažení přímé zkušenosti .

Tradičně to znamená být ve fyzické přítomnosti toho, kdo realizoval , ale

Šrí Ramana tomu přikládal širší význam. Říkal, že nejdůležitějším prvkem

sat-sanga je mentální spojení s Guruem; sat-sanga nastává nejen v jeho

přítomnosti, ale kdykoli a kdekoli, tehdy, když na něj člověk myslí. 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode