Uctění památky pana Václava Havla

19.12.2011 09:07

 

V neděli 18.12. 2011 v10:15h zemřel exprezident pan Václav Havel - první polistopadový prezident naší země, filozof, spisovatel, básník, dramatik - a především odvážný, charakterní a duchovně zaměřený člověk, který neustále tvořil vlastními silami  "laskavější svět" všude, kam přišel, a na všech úrovních a nakonec i v rámci světové politiky.

Vlastnil mnoho klíčů k lidským srdcím - dar naslouchání a porozumění, dar pozornosti, laskavosti, prostoty, humoru, soucitu, empatie a všeobecné, vysoce vyvinuté a vnímavé lidskosti ... a proto nezůstane zapomenut ani on, ani jeho poselství předávaná pohledy,  stisknutími ruky, slovy vyřčenými a vytištěnými. 

 

 

 

 

Každá země, kterou vede takováto velká duše, prochází velkým a skutečně výjimečným požehnáním osudu - bude si je však muset opakovaně zasluhovat, zejména tehdy, když tato duše z našeho světa odejde. Jistě i poslední poselství Dalajlámy, který k nám nedávno na další osobní popoud pana Václava Havla zavítal, můžeme vnímat jako slova, s nimiž i sám pan Havel více než jen souhlasil:

www.novinky.cz/domaci/253355-dalajlama-problemem-spolecnosti-je-nedostatek-moralnich-principu.html Více zde: www.astro-aura.cz/news/aktualne/

 

Pan Václav Havel již dříve mnohokráte a opakovaně poukazovat na dvojí tvář demokracie, o níž se v naší zemi tolik zasadil aktivním bojem proti komunistickému režimu a jejímuž zrodu věnoval i své vlastní osobní velké odříkání a utrpení.

Věděl, že demokracie se musí stále nově, ze dne na den, z hodiny na hodinu  utvářet, podporovat a hýčkat, aby převažovala její světlejší - ryzí tvář -  že žádné její zákonné ustanovení nestačí k jejímu zdravému životu a ani jej nedokáže zajistit - že demokracie je především poctivá a zodpovědná práce pro všechny, kdož se na ní chtějí doopravdy podílet.

A že její výsledek tedy závisí na charakteru a etice nejen společnosti jako takové, ale i všech jejích jednotlivců.

Tím vším u nás pan Havel současně podstatně otevřel dveře také svobodnému spirituálnímu životu a volnému přílivu všech spřízněných a hodnotných filozofíí ze zemí nám blízkých i těch velmi exotických - a sám za nimi dokázal vnímat jejich filozofickou jednotu. To se promítalo nejen do jeho osobních snah spirituálních, ale i do témat, která zavdával k diskusím na poli celospolečenském a nadnárodním. 

Zde je jeden z citátů pana Václava Havla - nadčasová slova (získávají na síle zejména nyní, v obdobích stále narůstajících obtíží nejen Evropy, ale i celého světa), která bychom si mohli vzít, každý ve věcech nám blízkých, za určitý cíl - jistě by tím byl velmi potěšen, jistě by to bylo trvalé a  důstojné uctění jeho památky:

 

O Evropské unii:

„Úkolem dnešní Evropy je vzkřísit a promítat do svého života své vlastní nejlepší duchovní tradice a tím se tvořivě spolupodílet na tvorbě nového způsobu světového soužití.“ (z projevu v Cáchách, 15. května 1996)

 

Přispěl(a): jj

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode