Úvodem

24.01.2011 22:46

 

Sebrané spisy RAMANY MAHÁRIŠIHO  - překlady z ágam (vydal a anotoval Arthur Osborne)

 

– The collected works of RAMANA MAHARSHI translantions from the agamas (edited

and annotated by Arthur Osborne) – Vydal v roce 1959 Sri Ramanasramam,

Tiruvannamalai

 (převzato z knihy „Tak pravil Ramana Maháriši“ str. 98-99 v překladu a s komentáři pana ing.Jiřího Vacka - s jeho laskavým svolením - https://www.jirivacek.cz/ )

 

 Ágamy jsou tradičním hinduistickým písmem a jsou považovány za stejně

autoritativní a autentické jako védy.

Jejich učení je přijímáno jako božské zjevení a nejsou připisovány lidskému

autorovi. Uctívání v chrámech je založeno hlavně na ágamách.

     Je dvacet osm Ágam, které platí za autoritu. Ágamy Sarva Jnanottara a

Devikalottara jsou vynikajícím vyjádřením čisté advaity neboli nedvojnosti. Átma

Sakshatkara je nejpodstatnější částí Sarva Jnanottara.

     Maháriši spontánně přeložil obě Ágamy do tamilštiny. Devikalottaru přeložil

v počáteční době svého pobytu v jeskyni Virupakša a Átma Sakshatkaru v roce

1933, když již žil v ášramu na úpatí hory Arunáčaly. Obě Ágamy obsahují pokyny

pro stezku poznání boha Šivy a sice prvá kniha pokyny pro jeho syna Guhu, což je

jiné jméno pro boha Subramania a druhá kniha pro jeho manželku Parváti.

     Verše 70-72 v Devikalottaře, které zakazují ubližovat i rostlinám, se

nemají považovat za pokyny pro žáky stezky, protože se po něm nepožadují žádné

extrémy ani v chování ani v kázni. Obě Ágamy naznačují, že na stezce poznání

pravidla chování, kázně a rituální jsou méně důležitá než na jiných stezkách,

protože tato stezka působí přímo na Srdce a probouzí duchovní poznání.

 

     Poznámka:

      Výňatek obsahuje nezkráceně 9.část uvedené publikace. Ágamy jsou psány

sanskrtem, ze kterého je Ramana Mahariši přeložil do tamilštiny a další,

neuvedený překladatel, do angličtiny. Komentář, který se v Osbornově knize

nenachází, byl přidám pro lepší porozumění uváděné praxe.

      V Ágamách, které jsou písmy kultů bohů Višnua, Šivy a Šakti jsou patrné

vlivy buddhismu (koncepce brahman jako Prázdna) a džinismu (příkazy naprostého

neubližování). Jejich vznik lze datovat pravděpodobně do prvých století našeho

letopočtu.

    O ágamách stručně pojednává II. Díl Rádhakrišnanovy „Indické filozofie“ str.

660, české vydání z roku 1962.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode