Výročí narození Bhagavana - Šri Ramany Mahárišiho

30.12.2011 15:37

 

Dnes je tomu již 132 let, co se na tento svět narodil Bhagavan Šri Ramana Maháriši (opustil jej 14.4. 1950) - a v tento den může každý, kdo má k tomuto Guruovi vnitřně blízko, mnohem snadněji vnímat sílu "JÁ" - Božský Život, který se na Zemi skrze jeho tělo plynule manifestoval již od jeho mladého věku 16ti let.

 

 

 

I v posledních chvílích svého fyzického života byl svému tělu, ačkoliv již velmi nemocnému a vysílenému bolestí a utrpením automaticky snímaným ze světa a druhých lidí, svým vědomím plně nadřazen - a i v nejzazší bolesti dokázal pochválit a ocenit druhé lidi a odejít důstojně -  v sedě, v plné Józe.

 

 

 

 

Jeho spirituální odkaz zústává zachován a nestárnoucí v jeho učení, v mnoha knihách a statích, a přeloženém do desítek světových jazyků, v jeho fotografiích, v srdcích a ve vzpomínkách uctívatelů a zejména ve stále živé linii spirituálních následovníků, kterým pomohl k nejzazšímu Dosažení Sebe.

 

 

Tresť jeho učení, které máme prakticky okamžik od okamžiku nepřetržitě provádět s nezmenšeným odhodláním a nadšením - a tím Bhagavana také v pravém slova smyslu nejryzeji uctíváme, nejlépe vyjadřují vlastní slova mudrce o způsobu, jakým provádět sebezkoumání - átmavičáru:

 

"Jakmile myšlenky vystoupí, zastavte hned jejich rozvíjení tím, že se dotazujete "komu ta myšlenka přišla?".

Co na tom záleží, vystupuje-li mnoho myšlenek?

Zkoumejte jejich zdroj nebo hledejte, komu se ty myšlenky objevují a dříve nebo později se proud myšlenek zastaví."

 

 

 

Takto dosahujeme stavu čisté mysli (ta však zahrnuje současně i překročení  vjemů těla a smyslů) který, pokud je absolutní (tzv. "mrtvá mysl") - se rovná trvalému Duchovnímu Osvobození - Realizaci Sebe - Sjednocení se s Jediným.

 

 

Přispěl(a): jj

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode