Znamení

01.01.2011 23:27

 

Loni v létě se mi stal sice uvěřitelný, přesto velice zvláštní zážitek. Dovolte, abych se s Vámi o něj podělila.

Byla jsem v práci, na pracovním telefonu, který je v podstatě velmi anonymní, protože na něj mohou být přepojovány nejrůznější hovory. Profesně jsem se nahlásila jako vždy a jakýsi muž říkal, že mi má něco vzkázat a že mi to raději rovnou nadiktuje slovo od slova. Pocítila jsem zprvu závan obav, zda se nejedná třeba o nějakého fanatika ... byly to ale tyto verše:

 


Láska je shovívavá a dobrotivá,
láska nezávidí,
nechlubí se a nevyvyšuje se,
není ctižádostivá,
nehledá svůj prospěch,
neroztrpčuje se,
nepřemýšlí o zlém,
neraduje se z bezpráví, nýbrž raduje se s pravdou;
všechno snáší, všemu věří,
ve vše doufá, všechno přetrpí.

 

Řekl mi také, že jsou to verše z Nového zákona, z druhého listu Korintským, kapitola 13, řádky 4-7 - a že tedy tím jeho úkol končí. Telefonát ale mohl být přepojen na vícero lidí, jak už jsem napsala- a byla jsem si toho i nyní vědoma a ptala jsem se proto ještě hned toho muže, proč to telefonuje právě mě a on řekl, že takto mu to bylo sděleno. Ptala jsem se kým, jak to myslí - a on že strávil nějaký čas půstu a intenzivních meditací a že dostal takovýto vnitřní pokyn. Poděkovala jsem mu tedy a popřála mnoho Božího Požehnání na jeho cestě a rozloučili jsme se. Znám ty krásné a vždy dojímavé verše "Velepísně lásky" (viz. další příspěvek) velmi dobře a tu pravou lásku vnímám naprosto shodně ... listovala jsem tedy v Bibli, ale nic jsem nenašla, dokonce ani tu kapitolu ... a přepadl mě pocit zklamání. Pak mě ale napadlo, podívat se do prvního listu Korintským - a tam bylo vše přesně tak, jak ten muž řekl, šlo jen o drobnou chybičku, těžko říci kde a v kom, ale to určitě není vůbec důležité. Úleva a radost s tím spojená mi však s konečnou platností pomohla odhodlat se k jednomu dlouho zvažovanému spirituálnímu kroku, za nějž jsem nyní čím dál tím vděčnější, přestože nebyl požadavky na hmotné zařizování příliš snadný (a také protože jsem si opakovaně nebyla jistá, zda se nejedná přece jenom o nějaké mé pouhé skrytě egoistické přání) - ale vše šlo hladce a po celý čas se mi dostávalo naprosto účinné ochrany. Je mým tajemstvím o co šlo - ale zde jsem se s Vámi chtěla podělit ohledně toho, že každému z nás se na naší cestě dostává cenných poselsví a že pokud skutečně nasloucháme svému srdci, ono nás vede a v pravý čas se nám dostane i "znamení s hůry", které nás spolehlivě posune k tomu skutečně  dobrému.

 


Později jsem se dozvěděla, že ten muž kontaktoval i jiné mé spolupracovníky, ale verše ze Zákona byly pokaždé jiné, někdy dokonce i varovného vyznění - o to více jsem si vážila povzbuzení, jehož se mi prostřednictvím naprosto neznámého člověka dostalo, o to vděčnější jsem mu byla za jeho modlitby, meditace a odříkání, které obohatilo i mne samotou - a z celého srdce bych mu zde moc ráda ještě jednou poděkovala. On zřejmě naprosto netušil, jak moc to pro mne znamenalo, o čem jsem se tehdy se sílící touhou a intenzitou, ale i obavami rozhodovala a jak moc se těmi verši dotkl mého srdce, které pocítilo, že mi tím bylo dáno vyšší svolení. Chtěla bych také poděkovat všem z Vás, kdo vnitřně (duchovně, spirituálně) prakticky usilují - vždy to má pozitivní výsledky pro samotného usilujícího, někdy ale dokonce i pro ty, kterých se on jakkoliv dotkne ...

 


 

přispěl(a): jj

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode