Arunáčala

 

Arunáčala (Arunachala) - je posvátná hora (hinduistů) v jižní Indii, ve státě Tamil Nadu, nachází se v bezprostřední blízkosti města Tiruvannamalai. Je odedávna zasvěcena  - a považována za jeho hmotný projev  - Bohu Šivovi, ničiteli ega a ochránci všech jogínů, jenž je na ní každoročně oslavován jako symbol Poznání zejména při svátku Karthigai Deepam.

Legenda praví, že jednou byli i sami Brahma a Višnu nuceni uznat Šivovu nejvyšší moc - když se zjevil na místě, kde je dnes hora Arunáčala a v níž se nakonec Šiva proměnil, jako nekonečný sloup ohně, jehož počátek a konec ani oni sami nebyli schopni nalézt. A tak, jako i Šiva je udělovatelem Osvícení -  jehož "oheň" plane ve spirituálním srdci hledajících - dokáže  také svatá hora Arunáčala svým uctívatelům darovat toto Blažené Světlo Poznání.

 

Žilo a žije na ní  mnoho svatých lidí i Osvícení Mudrcové. S nezmenšenou silou přitahuje spirituální poutníky stejně tak i v dnešních dnech. Její proměny v čase můžete sledovat na živých kamerách umístěných v její bezprostřední blízkosti - a dotknout se tak jejího vlivu: https://www.arunachala-live.com/.

 

 

 

I Šri Ramana Maháriši byl přitažen její spirituální silou a strávil na této hoře od doby svého dosažení  Svrchovaného Stavu prakticky celý svůj život. Vlastními slovy potvrzoval duchovní sílu této hory, kterou stavěl v zasvěcujícím účinku na roveň účinné síle blízkosti Satgurua - Džňánina  - vyjádřil jí svou lásku a přiznal její autoritu  také ve verších Hymnů na Arunáčalu (Osm slok pro Šrí Arunáčalu, Jedenáct slok pro Šrí Arunáčalu a Pět drahokamů pro Šrí Arunáčalu).

 

 

Šri Ramana Maháriši: "Jedenáct slok pro Šrí Arunáčalu" , poslední sloka*

(úryvek z knihy Šrí Ramana Maharši: Poselství; Výbor z rozmluv a veršů; přeložil a uvádějícím textem opatřil Jiří Navrátil, str. 227)

 

11. Kolik je těch, kdo byli zničeni jako já, protože myslili, že tento vrch je Svrchované samo!

Ó lidé, kteří - jsouce znechuceni tímto životem plným bídy -

hledáte prostředek k vzdání se těla: na světě je vzácná droga, která, aniž by jej vskutku zabila,

zničí každého, kdo na ni jen pomyslí.

Vězte, je to Arunáčala!

 

 

 

* Význam veršů lze najít v hluboké meditaci, satsangu a slovech Satgurua

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode