Gurupurnima

 

15.7. 2011 v den letního úplňku (nyní Slunce v Raku - naše nitro, duch -  je v nejcitlivějším znamení, schopném extrémně silně vše prociťovat - také lásku - a Luna, která znamení Raka vládne, v Kozorohu, v tom nejvíce vhodném úseku zvěrokruhu pro sebekontrolu, tedy pro ovládání mysli, emocí, těla, hmoty obecně) se slaví gurupurnima – indický pohyblivý svátek, oslava všech Guruů -  těch spirituálních učitelů, kteří jsou sami svým vědomím již trvale nad vší dualitou a jichž se náš svět dotýká už asi jen tolik, jako pouhý sen.

Přesto nikdy neváhají všechny upřímné a opravdové hledající zaštítit svou jedinečnou pomocí, ochranou a láskou, které se skutečně nic nevyrovná a bez níž na duchovní stezce vlastně ani nemůže být dosaženo hodnotného pokroku. Oni sami to pokládají  za jediný důvod, proč ještě setrvávají v těle, jehož vědomí již navždy překročili.

 

 

 

              Šri Ramana Maháriši

 

Jejich vnitřní činnost pro žáka je nehmatatelná a neviditelná, přesto ji lze pociťovat naprosto bezpochybně tehdy, když se student dostatečně  pročistí na všech úrovních. Právě Guru, jako první, odstraňuje temnotu (slabika GU) a odhaluje paprsky světla (slabika RU) ze srdcí všech, zrovna tak jako slunce svým teplem a světlem dává energii všemu životu.

Když je žák alespoň poněkud připraven přijmout jeho vedení, začne Guru působit i v jeho vnějším životě a objeví se před ním i fyzicky. A když je student konečně připraven natolik, že touží a je schopný přijmout guruovo vedení bezvýhradně, za splnění určitých spirituálních podmínek je přijat za „drahého syna (dceru) svého otce“ se všemi právy, ale především povinnostmi z toho vyplývajícími – ale zejména s čistou, oboustrannou láskou.

Guru je naprosto sjednocen s Bohem a je proto plně kompetentní vést nás v souladu s Jeho vůlí – skrze něj se nám proto ani nemůže ničeho jiného dostat. Jeho vedení může být někdy zvláštní a nepochopitelného z běžného světského hlediska, ale vždy má význam duchovní. Pokud se mu zcela odevzdáme, poznáme nakonec všechnu jeho účelnost a smysl právě tím, že se vnitřně zdokonalíme a v našich srdcích začne panovat stále sílící radost a pochopení.

Tradiční svátek gurupurnima je spojován především s mudrcem Vjásou, jemuž bývá připisováno například i autorství starověkých véd. Ale patří každému, kdo tohoto svrchovaného stavu Poznání dosáhl, byť třeba on sám se za žádného učitele nepovažuje a ve vnějším smyslu třeba tak ani nečiní.

Tyto bytosti nás však učí vždy – už jen tím, že jsou a šíří kolem sebe svůj Vnitřní Mír, Bezvýhradnou Lásku a Světlo Poznání. Cestu k nim lze nejspolehlivěji nalézt prostřednictvím našeho vlastního (spirituálního) srdce. Jak takový výjimečný „vztah“ kultivovat se můžeme dočíst i ze slov Šri Ramany Mahárišiho  www.astro-aura.cz/news/ticho-a-satsanga/.

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode