Karthigai Deepam

 

 Kartika (Karthigai) Deepam je pohyblivý svátek světla a úplného vítezství dobra nad zlem, jehož oslava připadá na den úplňku měsíce Kathik hinduistického kalendáře – když je Luna ve spojení se souhvězdím Karthigai (Plejády) a Purnima. Tato zvláštní konstelace se na nebi projevuje jako skupina šesti hvězd ve tvaru přívěsku z ucha.

Pro tento rok 2011 je to den 9.11. -  speciálně je významný pro horu Arunáčalu a tím i pro celé jihoindické město Tiruvannamalai a jeho oblast – jako jeden z největších svátků světel – Maha Deepam.

 

 

 

První psané zmínky o něm jsou dochovány již z doby kolem roku 300 př.n.l. Je slaven v každé domácnosti a v každém chrámu zapalováním lamp, světel svíček a vznášením proseb a modliteb k Šivovi -  vrcholí čas vnitřního spiritulního úsilí všech Hledajících. Je také symbolem bratrsko sesterské lásky, kdy sestry se modlí za štěstí, úspěchy a prosperitu svých bratrů.

Právě zde na svaté hoře Arunáčale, se Pán Šiva proměnil v nekonečný sloup světla, jehož začátek ani konec nedokázali najít dva další Bozi. Višnu v podobě kance se ponořil hluboko do země, Brahma v podobě Labutě letěl vysoko k obloze, ale ani jeden nakonec neuspěli a byli tak nuceni přiznat Šivovi jeho prvenství a moc.

 

 

Na vrcholku Arunáčaly, kde se často čistým duším sám Bůh (Pán) Šiva zjevuje, hoří v ten den veliké světlo - jako symbol Šivova vítězství a jeho podoby nekonečného světla – a  dosažení všeho (absolutního) Dobra. Oheň je viditelný na mnoho  kilometrů od Arunáčaly a tento den je zde slaven velice intenzivně.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mxvxzht4xDM&feature=related (6:16)

 https://www.sriramanamaharshi.org/karthigaifestival2010.html 

https://www.arunachala-ramana.org/video/broadband_1.htm

 

Je to však především ohnivý symbol planoucího spirituálního poznání  - átmana -  projevu Šivy  - v duchovním srdci hledajících, kteří se za jeho sílícího vlivu snadněji blíží k Sebepoznání.

 

 

Arunáčala (Annamalai) sama je ode dávna považována za projev Šivy-Poznání v hmotném světě – za jeho Svaté Spirituální Srdce. Zmínky o tom nalezneme ve svatých  textech (například Škanda Purána).

Šri Ramana Maháriši mnohokráte s láskou tento její statut potvrzoval vlastními slovy:

 

"1. Na dvoře Čidambaram Šiva ač ve své podstatě nehybný, tančí ve vytržení před svou Šakti, která stojí nehybně. Věz, že v Arunáčale sídlí Šiva s veškerou svou slávou a Šakti se stahuje do jeho nehybného Já.

 

2. A, RU, a NA značí SAT, ČIT a ÁNANDA (Bytí, Vědomí a Blaženost) nebo také Nejvyšší Já, osobní já a jejich Jednotu v Jediném, jak je vyjádřeno ve védickém "TO JSI TY"; a ČALA je Dokonalost. Proto uctívej Arunáčalu, která zlatě září; pouhá neustálá myšlenka na ni zabezpečuje vysvobození.

 

3. Ti, ktří se utíkají k lotosovým nohám Nejvyššího Pána Milosti, který vládne Arunáčale, jejichž mysl nelpí na majetku, pozemcích a příbuzných, na kastě a čtyřech druzích života, se neustále očisťují hledáním tvé dobrotivé milosti, zbavují se bídy, temnoty a ve stálém Světle Tvé vždy chránící Milosti, která září jako zlaté paprsky vycházejícího slunce, jsou šťastni, ponořeni v Oceánu Blaženosti."

 

Druhý zpěv (Z Hymnů na Arunáčalu) - Náhrdelník z devíti drahokamů, verš 1-3 (Z knihy: Ramana Maháriši: KDO JSEM JÁ  a další díla; přeložil, komentářem a poznámkami opatřil ing. Jiří Vacek, str.139)

 

Proto je také pro všechny poutníky na cestě k Bohu tento den svátku Karthigai Deepam velmi významným - zasvěcen nikoliv pouze vnějším oslavám, ale zejména té nejhlubší možné meditaci – v Srdci Skutečnosti. 

 

         

 

 

„Odvraceje se od vnějších věcí a ovládaje mysl i dech, aby o Tobě meditoval uvnitř, vidí jógin Tvé Světlo a nalézá v Tobě své štěstí, ó Arunáčalo!“

Šri Ramana Maháriši, Pět drahokamů pro Šrí Arunáčalu, verš čtvrtý (z knihy „Šri Ramana Maharši POSELSTVÍ“, Výbor z rozmluv a veršů; přeložil a uvádějícím textem opatřil Jiří Navrátil, str. 228)

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode