Mahasamádhi

 

Mahasamádhi - jinak velké samádhi - značí "poslední" samádhi - cestu, vnor, ve kterém dochází k opuštění těla u plně realizované bytosti (Satguru).

U běžných lidí, ale i u všech, jejichž duchovní dosažení nebylo nejzazší, jde o běžnou smrt - ač odlišného průběhu a i následného umístění a zařazení.

Tato plně realizovaná bytost však neumírá v běžném slova smyslu, neboť svým spirituálním dosažením nejen překročila nutnost znovuzrozování se, ale plně se ztotožnila se SAT-ČIT-ÁNANDA, Absolutnem - a podílí se na všech Jeho kvalitách stále tak, jako již za svého pozemského života od doby, kdy Plně Prozřela.

 

 

Právě proto mohl říci Bhagavan  Šri Ramana Maháriši krátce před svou smrtí:

 

"Lidé říkají, že odcházím. Kam bych však mohl jít? Jsem zde."

 

 

 

Umíral na zhoubný nádor v levé paži, patrně šlo o zhmotnělou zátěž, kterou spontánně odnímal tisícům Hledajících, kteří jej v průběhu života navštívili. Bolest v posledních dnech musela být nesnesitelná -  a on si přesto nestěžoval. V poslední den řekl jednomu z ošetřujících žáků:

 

"Santóšam" (Jsem potěšen).

Žák tím byl zmaten, proto Bhagavan svá slova vysvětlil:

"Angličané říkají Thank you, ale my říkáme prostě Santóšam."

 

Ve chvíli samotného konce, kdy každý dotyk nesmíŕně bolel, požádal své ošetřovatele, aby ho zvedli, a zemřel v sedě.

 

 

Výročí odchodu z těla všech  Satguruů je vzpomínáno právě jako  výročí Mahasamádhi.

Dne 14.4. vzpomínáme na opuštění těla Bhagavana Šri Ramany Mahárišiho ("zemřel" dne 14.4. 1950 ve 20:47h) - a silněji než kdy jindy můžeme vnímat, že skutečně nikam neodešel.

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode