Květen 2013

 

V tomto měsíci se příroda naplno probouzí k novému životu - Síla, která ji pohání, se tak ve světě projevuje zcela nezakrytě. Je to Síla Vesmírné Inteligence - a její Boží, neustále dávající lásky, proto je i květen jejím symbolem - a nejkrásnějším měsícem celého roku.

 

" Z chvalozpěvů sámavédy jsem Brihat-sáman, z metrických veršů jsem Gájatrí. Z měsíců jsem Margasirša a z ročních období jsem kvetoucí jaro."

Bhagavadgíta, Boží píseň, kap. X., verš 35

 

 

 

 

Bez této Síly by se na světě nic nepohnulo a nic by ani nemohlo existovat. To ona řídí živly a jejich prostřednictvím ovládá přírodu, celý hmotný svět a vládne současně všem světům ostatním. To ona vládne zákonům a principům hmoty hrubé i jemné. To ona je samotným projevem Stvořitele - Boha, Jeho neustálou prací, která se dává bez jakéhokoliv očekávání odměny.

 

" A cokoli je semenem všech jsoucen, to jsem Já, ó Ardžuno. Není žádná bytost, ať pohyblivá nebo nehybná, která by mohla existovat beze Mne."

Bhagavadgíta, Boží píseň, kap. X., verš 39

 

 

Krása květů, svěžest všeho nově narozeného a později i plody všeho ovoce - to všechno jsou dary, které nám zcela nezištně zajišťuje už po celé věky. Umíme poděkovat? Umíme být vdeční? Víme, komu jsme nejvíce dlužni? Proč jsme vůbec tak materialističtí a vše bereme neuctivě a samozřejmě?

Nic se neděje bez inteligentní síly. Tak, jako žárovka nesvítí a počítač nepracuje, pokud nemá přívod elektřiny, tak ani nic nemůže být stvořeno, vyvíjet se a růst, pokud v tom nekoluje Síla Života - Podstaty a Vládce všeho, co jest. Kdo je moudrý, dobře to ví a vidí všude kolem sebe a zažívá také uvnitř sebe - a žjie (se) skutečnou Láskou.

 

 

" Kdo  oproštěn od klamu Mě zná jako Nejvyšší Já, ten zná vše a celým srdcem Mě uctívá, Ó Bhárato."

Bhagavadgíta, Boží píseň, kap. XV., verš 19

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode