Podzimní rovnodennost

 

V sobotu 22.9. 2012 kratičce po 16h nastává opětovné podzimní vyrovnávání délky dne a noci nazývané rovnodenností. Slunce od tohoto data začíná ztrácet svou nadvládu, dny se krátí, noci prodlužují - a lidé si proto musejí více "svítit na spirituální cestu" svým vlastním vnitřním světlem - duchem, aby se cítili dobře - tedy měli by se ještě více a usilovněji věnovat  introspekci, kontemplaci, meditaci a obecně praxi přímé stezky poznání. Tak se lze vyhnout mimo jiné (všechno to obtížné, k čemu nás jinak vede stav ega - nevědomosti) i depresím, které jsou v těchto ročních časech v naší geografické šířce už spíše zaběhaným pravidlem než čímsi výjimečným. Tak také snáze dosáhneme i osobní harmonie, která podporuje nejen všechno naše pozitivní konání, ale i dobré zdraví.

Samotný tento čas rovnocenného střetu délky obou částí dne evokuje také i střet probíhající mezi světlem a temnotou - a vytváří zvláštní mezistav existence, ve kterém se snadněji než kdy jindy můžeme v meditaci ponořit hlouběji, do samotného centra, bodu nitra sebe sama, do našeho spirituálního srdce - a prožít se jako SAT-ČIT-ÁNANDA (Vědomí-Bytí-Blaženost) anebo s ním dokonce navěky splynout.

 

 

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode