Svatojánská noc (nové)

 

 24.6. slavíme svátek nezastupitelného svatého Jana Křtitele - muže, který světu odhalil duchovní sílu a význam Ježíše Krista, jenž byl jeho učedníkem. Vliv Jana Křtitele, spirituálního mistra - zasvěcovatele, se však dotýkal velmi mnoha lidí té doby (až příliš mnoha, podle vládce Heroda, který jej nechal stít, jelikož se jeho stále sílícího vlivu velmi obával) a také jeho žáků, nejen toho nejznámějšího. I Bible o něm píše s výrazem úcty jako o někom, kdo přichází přímo z Nejvyššího nebe:

 

(Jan 1:6-10 ) "Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan.
Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal".

 

 

 

 

Noc tomuto svátku předcházející se proto označuje jako "svatojánská"  a její ryzí symbolika se pojí s nalezením spirituálního světla  – onoho pověstného svatojánského pokladu, jejž lidé vnější hledají pouze "ve skalách ve formě zlata jako kovu". Ten pravý poklad je ale skryt uvnitř duše – spirituálního srdce  - každého člověka a tiše a klidně čeká třeba celé věky na to, až jej mraky našeho egoismu konečně přestanou zakrývat.

V tuto noc se nám naskýtá veliká příležitost pokusit se jej možná snadněji než kdy jindy odhalit a pocítit z něj tak nefalšovanou radost, jejímž je ztělesněním – právě tak jako je ztělesněním Světla, Poznání a Lásky. Žádné poklady světa jej nikdy nemohou vyvážit. Cesta k němu vede jen směrem do našeho nitra – přímou meditací, úplným utišením naší vnější bytosti.

 

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode