Vánoce

 

Vánoce jsou svátky, které i v naší zemi mají svou vážnost, přesto jim  velmi mnoho lidí věnuje pozornost vlastně jen na úrovni hrubého, materialistického přístupu. Jejich poselství je ale v základě ryze spirituální, to všechno ostatní se na ně nabalilo až časem, a ani společnost jako taková by na to určitě neměla zapomínat.

 

 

Na Štědrý den oslavujeme vzpomínku k narození Ježíše Krista -  duchovní bytosti, která v našem světě působila převrat zejména v náboženství své doby a jejíž transformační vliv zasahoval a stále ještě zasahuje celé osudy generací následujících.

Byl to nejen, původně označován jako rebel, ale nakonec náboženský vůdce a posel věcí ducha – především však Satguru, tedy ten spirituální učitel, který dosáhl cíle lidské inkarnace a svým vědomím se trvale sjednotil s Bohem. Tento stav je nyní označován jeho památku i  jako Kristovo vědomí.

 

Celý průběh života Ježíše monitoroval univezrální spirituální milníky na vnitřní, duchovní cestě, jíž se musí a má – činí to však zcela dobrovolně a s toužebným přáním, ve vrcholné inkarnaci, dát každý člověk bez výjimky.

Život Ježíše Krista je však „jen“ mapou, která tuto cestu ukazuje – a nikoliv zaručením, díky kterému bychom mohli podlehnout pokušení spolehnutím se na to, že nás svým vlastním utrpením všechny, kdož v něj máme víru, byť sebesilnější, automaticky vykoupil. Každý musíme vlastní snahou „vykoupit“ (spirituálně se zrodit, prozřít) sami sebe.

V tomto čase Vánoc, kdy si tuto silnou duchovní tradici připomíná mnoho lidí po celém světě, se i v dnešních dnech čas od času rodí někteří další, jemu velmi podobní, byť často neznámí  - Lidé Srdce – dosahující svými svatými životy trvalého spojení s Bohem. Objevují se nejen ve všech dobách, ale i ve všech zemích, ve všech tradicích - přesto jsou všichni vnitřně zcela stejně čistí a jejich vedení druhých po Stezce Ducha je nejen utišující mysl, obohacující srdce - ale i naprosto spolehlivé a ve svých bezčasových účincích neselhávající.

Každý takový Spirituální Učitel – Satguru - učí svým příkladem všechny – ať už je to cestou formální, či neformální, slovy anebo jiným vlivem zjevným či skrytým -  Tiché Svaté Síly vlastního vnitřního dosažení.  Ale jen ti, kdož jejich učení praktikují a žijí mohou být nazýváni jejich žáky.

Vánoce jsou časem, kdy takovéto zvýšené vnitřní úsilí, byť i jen jako vroucné přání i u prozatím spirituálně nepraktikujících – může být přímo podpořeno z oblastí Ducha, které jsou nám v tento čas přístupnější než kdy jindy. Už proto bychom měli tyto svátky trávit především v plné Bdělosti Bytí, v Posvátném Tichu a v Lásce.

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode