Velikonoce

 

Velikonoce mají v naší současné společnosti význam povětšinou spíše jen jako svátky jara a probuzené přírody, dávající po dlouhé zimě příležitost k radostnějšímu pohledu na svět a také k větší fyzické aktivitě. Všechno, čím příroda v této době opakovaně ožívá do plné krásy květu a bujnosti zářivé zeleně, nám připomíná nevyčerpatenou sílu života. A tak koledníci koledují, muži lískají pomlázkou ženy a dívky a přejí jim  věčné mládí a svěžest. Děvčata se vykupují malovanými vajíčky - symboly plodnosti, celistvosti a životního zdroje všeho, co existuje.

 

Symboly svátků jara se tak stávají i všechna mláďátka, vše, co je v přírodě a životě čerstvě narozeno - zajíčci, kuřátka - také beránci - a ti již zasahují do symboliky ryze spirituální, související s Cestou Beránka Božího ...

 

 

Smysl Velikonoc je totiž přímo odvozen od jedné z nejvýznamnějších události světa duchovního. i samotný jejich název byl vytvořen složeninou označení Velká Noc - čas nejzoufaleší temné noci, kdy jeden ze Synů Božích, Ježíš Kristus, procházel svou mystickou smrtí a svět v něj a jeho vedení doufající tak dočasně ztratil své největší naděje.

 

 

Stalo se to však jen proto, aby byl opětovně vzkříšen k novému, věčnému životu přesahujícímu hmotu - tak, jako se to stane i každému poctivému duchovnímu aspirantu jako nutná součást vnitřní cesty k Bohu - Poznání. 

 

 

Velikonoce spadají pod časovou působnost prvního jarního úplňku - kdy je k jasné, sluneční energii jara přidáváno ještě i jeho první, čerstvé světlo plné Luny jako symbol zesílení Božského projevu v našem světě. Jsou tedy mystickým symbolem smrti ega a symbolem vzkříšení ke Světlu Poznání, k Lásce a   k Životu věčnému. Nadělme si proto k těmto svátkům svou zesílenou spirituální snahou ta nejkrásnější - zářivě zlatá vajíčka Poznání ...

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode