Velikonoce 2012

 

Velký pátek letošního liturgického velikonočního týdne, den kdy byl Ježíš Kristus ukřižován ( a je proto dnem nejhlubšího smutku - ale i dnem, v němž je zkoušena Víra) - bude provázen Lunou v úplňku, která může velmi zesílit mnoho záležitostí tento den obvykle provázejících (traduje se o něm mnoho neobvyklostí provázených nadpřirozenou mocí; Síla Ducha ale stojí za všemi, ačkoliv mnohočetná odklonění se od čistě spirituálního vlivu tohoto dne v mnohých příbězích o skřítcích, vílách a jiných stvořeních již vykonala své).

 

 

Ztvárnění symboliky Golgoty (Kalvárie), na níž byl Kristus umučen

 

 

Tento den je  nejvýrazněji z celého křesťanského roku dnem plného a nejhlubšího Ticha a soustředění se výhradně  na svět Ducha.

V tento den proto nejsou slouženy ani mše, kostely nemají výzdobu, pouze jsou čteny statě z Písma. Dodržuje se půst a celonoční bdění při vzpomínce na tohoto Mistra a Jeho Jméno (vnitřní opakování mantry, vnitřní soustředění se na Něj a Boha uvnitř našeho spirituálního Srdce).

Přirozeně je posilováno vědomí důležitosti a nezastupitelnosti Plně Realizovaného Spirituálního Vůdce po náš život vnitřní i vnější - při vědomí jaké je to (nejvyšší) utrpení jej ztratit ...

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode