Velikonoce 2013

 

 

         

 

 

Velikonoce 2013 se slaví od čtvrtka 28.3. do pondělí 1.4.

 

V křesťanství však začínají vlastně už posledním postním týdnem (ten je zahájen tzv. Popeleční středou) – tzv. Svatým týdnem, a to Květnou nedělí, která připomíná Ježíšův příchod do Jeruzaléma a pojednává o jeho utrpení. Je výzvou k následování Krista (tzn. ke striktnímu a neodkladnému sledování učení a stezky Duchovního mistra – Satgurua - který tzv. Kristovým Vědomím, stavem Duchovní Jednoty, sám trvale žije), spirituálního vykupitele pozemšťanů.

 

Jejich středem je tzv. Velikonoční triduum:

Zelený čtvrtek, kdy byla poslední večeře Ježíše na rozloučenou s jeho učedníky, při které jim omyl nohy, stanovil tajemství eucharistie – a také byl zrazen od Jidáše, modlil se v Getsemanské zahradě a byl zajat.

Velký pátek, kdy Ježíš zemřel na kříži, den a noc nejhlubšího smutku. Vláda kříže, nejtěžší zkouška víry. Začátek novény Milosrdenství.

Bílá sobota a Velikonoční noc – kdy Ježíš ležel v hrobě a všichni nad ním a jeho utrpením rozjímali, po západu slunce bděli (vigilie) – tím i dnes začíná oslava Kristova vzkříšení.

 

Následuje:

Neděle zmrtvýchvstání - Hod Boží velikonoční – je den Páně – oslava Věčného Života, Vzkříšení k němu a Kristova vykupitelství. Proto je i každá jiná neděle v roce symbolicky dnem Božím, Jemu věnována, plná Jeho Síly.  Hod Boží velikonoční  je také prvním dnem velikonočního oktávu, který je završen druhou nedělí velikonoční.

Velikonoční pondělí  - Červené pondělí – oslava, radost ze vzkříšení, křesťansky „jen“ druhý den velikonočního oktávu – tento svátek byl do křesťanských Velikonoc přidán spíše světskými vlivy oslav jara a radosti z nového života.

 

Oslava Velikonoc – velikonoční doba -  trvá dalších padesát dní a vrcholí Letnicemi (oslava Seslání Ducha svatého). Čtyřicátý den po Velikonocích se pak slaví svátek Nanebevstoupení Páně.

Neděle Božího milosrdenství – Bílá neděle – je druhá neděle velikonoční, v níž jsou naplno otevřena stavidla Boží Milosti i těm největším a nejstrašlivějším hříšníkům, pokud se kají. Byla ustanovena v den svatořečení řeholnice Faustiny Kowalské, která poselství Milosrdenství určené celému světu šířila vlastním příkladným životem v oddanosti. Přípravou na tento svátek je pro mnoho věřících novéna (spočívá v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství), začínající Velkým pátkem a trvající po devět dní: „V té novéně,“ slíbil Ježíš, udělím duším veškeré milosti.“ Tak se píše v Deníčku svaté Faustiny.

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode