Zimní slunovrat

 

 

 

Zimní slunovrat, bod v němž Slunce vstupuje do znamení Kozoroha (ráno 22.12. 2011), znamená v naší zeměpisné šířce začátek astronomické zimy a označuje příchod nejkratšího dne a nejdelší noci z celého roku. Dny jsou o poznání ponurejší a noci velmi temné. Stav snění převažuje u všech tvorů nad stavem spánku. Tento okamžik má však i velký význam spirituální.

Je to mystický okamžik přírody a vesmíru, který otevírá brány mezi světem hmoty a světem ducha - ale působí velmi pozitivně spíše jen tehdy, pokud si dokážeme i oproti přirozeným sklonům těla a mysli zachovat svou celkovou a jasnou bdělost a nepodlehneme tamasu (stav negativní nehybnosti a nevědomosti na všech úrovních), k němuž v tento čas přispívá i nedostatek pozitivních přírodních vnějších podnětů.

Světští lidé ovšem, spíše však ti jakkoliv citlivější, postrádají často v tomto období dostatečný optimismus a nadšení potřebné pro jejich běžný způsob života (což v mnoha případech bývá úzkoprsou medicínou označováno jen jako automatická reakce na nedostatek denního a slunečního světla). Ti přecitlivělí pak velice snadno doslova podléhají velkým nenáladám, smutkům, pocitům zmaru a nejrůznějším stupňům depresí.

Lidé spirituálně laděni však tento čas dokážou mnohem lépe využít ve svůj podstatnější vnitřní pokrok – meditace je velmi usnadněna, obrat do nitra je přirozenější než kdy jindy - Tichost (SAT-ČIT-ÁNANDA; Vědomí-Bytí-Blaženost; Království nebeské) – je takřka hmatatelná a chybějící  světlo vnější spontánněji nahrazuje světlo vnitřní – o nic méně reálné – a Duch v něm nakonec zcela  vítězí nad hmotou.

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode