Zimní slunovrat 2012

 

Zvláštní astrologická konstelace, sama o sobě také již spojená s Májským a dalšími proroctvími, nastává a vrcholí pod vlivem Luny a její přesné konjunkce s Uranem už kolem půl sedmé večer dvacátého prosince, proto negativa vyplývající z těchto postavení planet (jde o současnou kvadraturu na Pluto, k němuž se Slunce blíží) budou přicházet dříve.

Slutečně lze očekávat projevy násilností a střetů všeho druhu s výbušným efektem velkých skupin lidí s globálnějším pokrytím a také například i zemská kůra může ne vždy úspěšně akutně více zápasit s mnohými tlaky, které se dějí uvnitř, což může mít v celé přírodě nejrozmanitější projevy.

Ve vyostřeném střetu je ve stejném měřítku i základní a všeobecná polarita ženské a mužské energie, také  novátorské tendence se vším zaběhaným, tradičním.

Ovšem očekávat totální zkázu by nikdo zcela určitě neměl. Optimismus, idealismus a láska totiž nejsou jenom slova - a budou mít  i přese všechno zelenou, právě tak jako možnost využít soustředění a sebekontroly a čelit tak snadněji leckdy až z různých (možná  i technických) důvodů zavádějícím  zprávám či informacím.

Spíše jde ve finále o pokorné uvědomění si toho, kdo je tady vlastně Pánem všeho. To člověk rozhodně není a ani nikdy nebude a pokud snad konečně začne žít na Zemi s výraznějším vědomím své vlastní nepatrnosti a maličkosti, což už je sám o sobě nikoliv nepodstatný duchovní pokrok, jistě již tím se nám všem ihned bude dařit nesrovnatelně lépe. 

 

Okamžik vstupu Slunce do znamení Kozoroha v tomto roce, tedy okamžik samotného zimního slunovratu - mimo jiné v něm má jít i o vzácný vliv dalších hvězd na náš solární systém ze souhvězdí Plejád, které hraje ve vývoji Země velkou roli  - pak nastává v onen již všeobecně známý den 21.12. 2012, u nás krátce po poledni.

Odchod Luny z přesného aspektu od Uranu tehdy už ale mírní výbušnost situace, přetrvává však ještě vliv všeobecného tlaku psychického (kvadratura na Pluto).

Za týden, v době úplňku, tu však budeme mít podobnou stresující konstelaci, dokonce s přesnějšími aspekty, ale tato již současně bude velmi kladně podporována  zralostí, moudrostí a vyššími vlivy spirituálními s pozitivním dopadem. 

 

 

Pokud se v tento zvláštní čas chceme a dokážeme odpoutat od všeho materialistického, od nevědomosti, a pokud se dokážeme soustředěně věnovat především svému nehlubšímu nitru (našemu nejvyššímu Já - Átman) v meditaci, uděláme nakonec tím získaným a prohlubujícím se klidem -  spirituálním světlem a silou, k němuž se všichni vývojově, každý svým vlastním tempem, blížíme jako ke svému Jedinému Cíli (Parabrahman) - to nejlepší nejen pro sebe, ale zcela jistě i pro druhé a pro celý svět, o nějž se v těchto dnech někteří z nás tolik obávají.

 

 

 

"Člověk se musí pomocí své mysli osvobodit,nikoliv degradovat.

Mysl je jak přítelem, tak i nepřítelem podmíněné duše."

 

 

"Ten, kdo má víru a soustředěnost, a podmanil si své smysly,

dosahuje konečného poznání.

Po jeho získání okamžitě prožívá Nejvyšší Klid."

 

 

"Těm, kdo rozptýlí nevědomost (adžňána) Poznáním Átman,

vzešlého zevnitř,

toto Poznání odkryje Nejzazší pravdu (Parabrahman)

jako sluneční zář, jež rozhání temnotu."


 

 

 

Citáty z Bhagavadgíty 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode