Vzdělávání

 

Astro-Aura  Vám nabízí speciální systém doplňkového vzdělávání, který rozšíří Váš úhel pohledu na život a jeho tajemství. Pomůže Vám lépe porozumět sobě i jiným, snadněji s nimi spolupracovat,  komunikovat a celkově vycházet, ať jsou jakékoliv povahy. 

Studium probíhá na třech úrovních (tělo, duše, duch) v souladu s trojjediným uspořádáním bytosti člověka, proto není jen otázkou povrchního učení se pojmům a poučkám, ale přispívá i k celkovému a komplexnímu vyzrání osobnosti a přirozené integraci všeho, s čím se zde setkáte. Naučíte se mimo jiné, že věci jsou takové či onaké nikoliv náhodou, ale v přesné souvztažnosti k univerzálně platným principům a zákonům Stvoření, na nichž se svou nejdokonalejší úrovní podílíte i Vy sami.

Pak může do Vašeho života vstoupit skutečné pochopení, jehož přirozenými výsledky jsou klid, vyrovnanost a spokojenost prakticky za všech okolností. Pak můžete soustředěně a s radostí v srdci žít a pracovat pro sebe, druhé i společnost s vědomím toho nejhlubšího smyslu a nakonec aspirovat i na  vlastní spirituální probuzení.

Pokud máte vážný zájem o jakýkoliv druh studia v rámci činnosti Astro-Aury, sledujte v novinkách nabídku kurzů anebo  napište  - protože je možné sestavit také kurzy individuální, speciálně podle Vašich potřeb.

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode